ICON

Benefit from the expertise at Coface, a global leader in Trade Credit Insurance and access its global information network and its risk analytics, to help you make business decisions.

קבל תמיכה מהמומחים שלנו כדי ליישם אסטרטגית הסיכון הנכונה ותנצל את המומחיות שלנו המבוססת על 75 שנים של ביטוח אשראי

 • תובנות מקרו-כלכליות מכלכלני קופאס
 • הערכות מיקרו-כלכליות מהחתמים והאנליסטים הפיננסיים של קופאס
 • ידע בדירוגי אשראי ממדעני הנתונים של קופאס

קבל גישה מידית על 200 מיליון חברות ב 195 מדינות ותהנה ממערכת המידע הגלובלית שלנו. כמבטח אשראי מוביל אנו מתבססים רק על מקורות מידע מוסמכים ואמינים:

 • ממשלתיים וציבוריים
 • ניסיון התשלומים של קופאס בביטוח אשראי
 • לשכות אשראי ושותפי מידע נבחרים
 • תונים פתוחים

גישה פתוחה 24/7 בוו באמצעות Web

קבל החלטות אשראי חכמות בסיוע פתרונות קלים לשימוש.

העזר בחוות דעת שלנו לגבי השותפים העסקיים שלך אשר נמסרות במגוון מוצרים:

דוחות עסקיים, דירוגים, חוות דעת על אשראי, ניטור.

קופאס מאפשרת החלטות אשראי מהירות ובעלות תובנה עמוקה
שמעניקות לך יתרון תחרותי

 • איתור וגיוס של שותפים עסקיים חדשים
 • בדיקת האיתנות הפיננסית של חברה והיסטורית התשלומים שלה
 • קבל הערכת אשראי ברורה על חברות ספציפיות ואפשרות של ניטור מתמשך

הדוחות העסקיים שלנו מותאמים לצרכים שלך ומספקים לך מאפיינים עיקריים:

 • פורמט יחיד לדוח עסקי בכל העולם
 • גישה למערכת מידע עולמי שכוללת ניטור
 • ניסיון ביטוח התשלומים הייחודי של קופאס שנכלל בדוחות וניטורים

באמצעות דירוג זה קופאס מעריכה וקובעת את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות  בטווח הקצר.

קופאס משתמשת  באופן שוטף בדירוג זה כדי לנהל את פורטפוליו  הביטוח שלה.

הערכות אשראי שלנו מבוססות על אינדיקטורים רבים כגון איתנות פיננסית, רווחיות, גורמים סביבתיים, הנהלת החברה, אירועי תשלומים וניסיון גביית החובות… שמקורם במערכת מקורות המידע הרחבה שלנו ובמאגר ניסיון התשלומים הייחודי שלנו, כמו כן ה DRA מסופק בסולם מ-אפס (פשיטת רגל) עד 10 (סיכון, DRA מעולה) וכולל את ההסתברות לכשל והיסטוריית ה-DRA.

ניתן להזמין ניטור על ה-DRA.

קבל את המלצת קופאס ליתרה הפתוחה במעטפת מקסימאלית של 100 אלף יורו. חוות דעת האשראי שלנו מספקות כלי אפקטיבי כדי להשוות עם מכסות האשראי הפנימיות שלכם.
חוות הדעת מתקבלות ביחד עם דירוג הסיכון של הלקוח והערכת סיכון המדינה.

כדי לערוך ניתוח סיכון מעמיק יותר תוכל להזמין דוח עסקי מלא, הדוח המלא מספק פרטים רבים יותר לעומת ה SNAPSHOT הדוח המלא כולל דירוג ו Coface  Adjustment , בהתאם ל 11

דוחות אלה קיימים ב 195- מדינות בהספקה מידית או בהספקה אופטימאלית בין -1 ל 9- ימים תלוי במדינות שנבחרו ניטור הסיכונים שולח התראה כל פעם שמתרחש שינוי באחד מתוך יותר מ-20 קריטריונים (פרטים על החברה, מידע פיננסי, בעלות, התנהגות התשלומים…) אך גם במקרה של הרעה או שיפור בדירוג האשראי COFACE  ADJUSTMENT ובהמלצת אשראי מקסימאלית.

אם נדרשת לך מידע בסיסי לגבי השותפים העסקיים של, קופאס מציעה דוחות תמציתיים על חברות ועסקים ביותר מ 60- מדינות ,בהספקה מידית ודוח ה-SNAPSHOT כולל דירוג מהיר ו-Coface Adjustment.

על פי 3 מצבים והמלצת אשראי מקסימאלית הניטור מבוסס על אירוע שקשור להרעה במצב החברה: חדלות
– פירעון, פיגור בתשלום, דירוג מהיר והרעה ב-Coface Adjust ment.

כמבטח אשראי מוביל קופאס מחזיקה במידע איכותי עבור עסקיה ומשתפת ערכים אלה בתוך המוצרים שלה:

 • ניסון תשלומים מגביית חובות של חייבים עבור חובות שלא שולמו ודווחו כתביעות במסגרת פוליסת הביטוח אך גם כשירות לגביית חובות ששולמו באיחור.
 • בדיקה צולבת של המידע עם אינדיקטורים מיקרו-כלכליים מהחלטות הסיכון של המומחים וניתוח מקרו-כלכלי.
 • דיוק בחוות הדעת שלנו אשר עוברים כיול מתמשך באמצעות מנועי ניתוח המידע.

  צור קשר

  נשמח לעמוד לשירותך: 03-5770333