אמנת שירות – איתנות עסקית

התו העסקי של CofaceBdi מוענק לבתי עסק שעברו בהצלחה את בדיקות האיתנות העסקית של CofaceBdi. בדיקות אלו מבוצעות ע"י CofaceBdi, בהתאם למתודולוגיה מקצועית שנבחנית לאורך זמן . "איתנות עסקית " נועדה לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע להתקשרות עסקית עם בית העסק, בין כלקוח ובין כספק. שימו לב! ההסתמכות על תו האיתנות כפופה ומוגבלת לאמור להלן: • יש לבדוק את זכאות בית העסק לאיתנות עסקית באתר CofaceBdi לפני כל התקשרות עם בית העסק, התו משקף את סטטוס האיתנות העסקית של בית העסק נכון למועד הבדיקה כאמור • זכאות בית העסק לתו מתבססת על בדיקות איתנות אשר מבוצעת ע"י CofaceBdi. כולל מידע שמגיע מצדדים שלישיים ו- CofaceBdi קיומו של תו מהווה רק אחד מהגורמים התומכים בקבלת החלטה עסקית בנוגע לבית העסק, אין להסתמך על התו כגורם יחיד בקבלת החלטות עסקיות בנוגע לבית העסק, ובכל מקרה יש לבצע בדיקות נוספות וכן בדיקות עצמאיות בנוגע לבית העסק. • השימוש בתו וההסתמכות עליו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. CofaceBdi לא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, שיגרמו לבית העסק או לכל צד שלישי ומי מטעמם במישרין או בעקיפין, כתוצאה (א) מכל מעשה או מחדל של CofaceBdi הקשור בהענקת התו לבית העסק או בשלילת הזכאות לתו מבית העסק, (ב) מהסתמכות כל גורם על קיום התו או שלילת הזכאות לתו, (ג) ממהימנות ועדכניות המידע שעל בסיסו ניתן או נשלל התו.

    צור קשר

    נשמח לעמוד לשירותך: 03-5770333