CofaceBdi בשירות העסק שלך

דו"חות מידע עסקי

חושפים את כל התמונה שוקל התקשרות עסקית? בוחן הגדלת אובליגו של לקוח? בודק מספר הצעות של ספקים? לפני שתחליט אתה...

אורות אדומים® ומידע נוסף

עוצרים את הסיכון באדום. עוד היום לקוח שלך הוגבל בבנק? רוצה מידע משלים על לקוחותיך? חושד שחלה הרעה במצב הפיננסי...

סגמנטה®

מפלחת בשבילך את כל הנתונים תמיד רצית לפנות רק לחברות עם וותק של 8.5 שנים, שמעסיקות מעל 283 עובדים, עם...

BdiCode

BDI CODE הצופן העסקי למובילות דירוג העסקים החדש של ישראל המציג את החברות המובילות במשק https://www.bdicode.co.il

דירוג סיכון

מתודולוגיית הדירוג של CofaceBdi   הגדרת דירוג הסיכון דירוג הסיכון של CofaceBdi אומד את הסיכון במתן אשראי מסחרי לחברות ועסקים...

®BDI Personal Check

מידע על עמידה של לקוחות פרטיים בהתחייבויות כספיות במסגרת חוק נתוני אשראי

צור קשר