דירוג FICO®BDI

דירוג FICO®BDI

דירוג אשראי הינו מספר שמסייע לנותני אשראי לקבוע אם להעניק לך אשראי ולקבוע את תנאי האשראי שלך (סכום, ריבית, תקופת האשראי, וכו'). מידע על היסטורית התשלומים שלך כגון מספר הלוואות, כרטיסי אשראי, תשלום התחייבויות בזמן, יתרת החוב, הוצל"פ וכו' נאסף מדוח האשראי שלך ומוכנס למודל סטטיסטי שמעניק לך דירוג אשראי אשר משקף את הסבירות שתעמוד בהתחייבויות הכספיות שלך בעתיד.

מודל הדירוג FICO® BDI

חברת CofaceBdi, המובילה בישראל בהפצת נתוני אשראי צרכני וחברת FICO המובילה בפיתוח דירוג אשראי בעולם חברו ביחד כדי לפתח מודל ייחודי לדירוג אשראי צרכני במשק הישראלי. כל דירוג FICO® BDI מורכב מ-3 ספרות שמחושב מהמידע בדוח האשראי שלך. נותני אשראי נעזרים בדירוג FICO® BDI כדי לסייע להם להעריך את הסיכון האשראי של לווים פוטנציאליים באופן אובייקטיבי, עקבי ומהיר.

הטווח של דירוג FICO® BDI הוא 300 עד 850 כאשר דירוג גבוה משקף סיכון אשראי נמוך יותר ודירוג נמוך משקף סיכון אשראי גבוה יותר. מה נחשב לדירוג טוב תלוי במלווה. לדוגמא מלווה אחד יוכל להציע שיעורי הריבית הכי נמוכים עבור דירוגים מעל 730 ואחר עבור דירוגים מעל 760. יצוין שטווח הדירוגים הניתנים בשלב זה 350-782.

על מנת לפתח מודל לדירוג אשראי, נלקח מדגם של צרכנים ממאגר בנק ישראל ומתבצעים עליו ניתוחים סטטיסטיים כדי לזהות מאפייני סיכון. כל מאפיין מקבל משקל בהתאם ליכולת הניבוי שלו.
מודל דירוג אשראי מתבסס אך ורק על נתוני אשראי מתוך דוח אשראי. לא נכללים פרמטרים דמוגרפיים כגון: גזע, דת, מין, מצב משפחתי, גיל, לאום וכו'.
דירוגי FICO® BDI מחושבים מנתוני אשראי בדוח אשראי שלך. דירוגי FICO® BDI מבוססים על 5 קטגוריות עיקריות: היסטוריית התשלומים, יתרת החוב, אורכה של היסטוריית התשלומים, אשראי חדש וסוגי האשראי המנוצל.
לא. דירוג FICO® BDI אינו לוקח בחשבון הכנסה שלך, גיל, השכלה, היסטוריית העבודה, מין, כתובת, מצב משפחתי או גזע. דירוגי FICO® BDI מבוססים רק על המידע בדוח האשראי שלך.

ניתן לקבל את דירוג אשראי FICO®BDI מנותן אשראי ובאמצעות רכישת דוח ריכוז נתונים – דוח עצמי באתר CofaceBdi.

כן, ניתן להגיש השגה על הדירוג על ידי פניה במערכת ניהול פניות הציבור. הליכים שנדרשים לצורך השגה על הדירוג. עלייך להסביר בטופס פניות הציבור מדוע להערכתך הדירוג אינו משקף. הפנייה תבחן ותשלח תשובה תוך 30 ימי עסקים.
FICO® היא החברה המובילה בעולם לפיתוח מודלים לדירוגי אשראי. החברה נוסדה בארה"ב בשנת 1956 נסחרת בארה"ב בבורסה NYSE וכיום כ-90% מכל האשראי בארה"ב משתמש בדירוגי FICO®. בין לקוחותיה של FICO® מעל מחצית מבין 100 הבנקים הגדולים בעולם ו-95 מתוך 100 נותני אשראי הגדולים בארה"ב.
1. כדאי תמיד לשלם את ההלוואות, האשראי והחובות שלך במועד המוסכם.

אם פיגרת בתשלום של הלוואה או אשראי תדאג לשלם מוקדם ככל האפשר (פיגורים ישנים משפיעים פחות על הדירוג מפיגורים חדשים) ותמשיך לשלם בזמן.
2. יש להימנע ככל האפשר מניצול מלא של מסגרות אשראי.

מודלים לדירוג אשראי מתבססים על ניצול מסגרות אשראי. תנסה לשמור על שיעור הניצול ביחס למסגרת נמוך. בדרך כלל ניצול מסגרת נמוכה מאותת לנותני אשראי שאתה יודע לנהל את האשראי בצורה טובה.
3. היסטוריית אשראי ממושכת עשויה לתרום לדירוג.

דירוגי אשראי מתבססים על ניסיון שהצטבר במשך הזמן. ככל שדוח אשראי שלך מראה על ניסיון ארוך יותר בתשלום הלוואות / אשראי במועד המוסכם כך גם ישנה יותר אינפורמציה כדי לקבוע אם הנך "חייב טוב".
4. כדאי לבקש רק הלוואות ואשראי שהנך באמת צריך.

אם הנך מבקש אשראי ו/או הלוואות רבות בתקופה קצרה זה עלול לסמן שמצבך הכלכלי הורע. כמו-כן, אשראי שלא נדרש עלול לגרום להוצאות מיותרות ולצבירת חוב.
5. כדאי לבדוק את דוח אשראי שלך.

דירוגי אשראי מחושבים אך ורק על בסיס המידע שבדוח האשראי שלך. אם יש חשד לטעויות כדאי להגיש השגה (טעויות עלולות להרע את דירוג האשראי שלך). כמו-כן, יש לפקח על כרטיסי אשראי כדי לוודא שאינך קורבן של הונאת אשראי.
ראשיים לקבל דירוג נותני אשראי בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו 2016. יצוין שהחוק אוסר מפורש לבקש דירוג אשראי לצורך בחינת העסקתו של אדם.
דירוג האשראי שלך יכול לקבוע אם תקבל בכלל אשראי, כרטיסי אשראי, הלוואות, משכנתאות וכו', וכמו-כן, הדירוג יכול לקבוע את תנאי אשראי של העסקה כגון, גודל האשראי, ריבית, בטחונות, ותקופת האשראי.

להגשת השגה על הדירוג ניתן לפנות לפניות הציבור באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות טופס אלקטרוני באתר.
  • בפקס למספר: 03-5371389
  • דואר אלקטרוני: [email protected]
  • בדואר רגיל: בי די איי פרסונל צ'ק ת.ד. 844 בני ברק 5110801

בערבי חג, חג, חול המועד ושישי שבת – משרדינו סגורים.

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.