דירוג סיכון

דוח הסתברות לכשל (PD) של Coface BDi

אודות הדוח

דוח זה מציג את ההסתברות לכשל (PD) של חברה או עסק בהתאם לדירוג הסיכון שנקבע לה. נתוני ה- PD, מתעדכנים מתקופה לתקופה בהתאם לשינויים החלים בקבוצות הדירוג השונות המושפעות באופן ישיר מתנאי השוק השונים.

 

הקדמה

חברת Coface BDi עוסקת מזה למעלה מ- 30 שנה בדירוג חברות ועסקים בישראל, החל מעצמאיים ברמת ״עוסק זעיר״ ועד לקונצרנים בינלאומיים המובילים במשק. חברות רבות משתמשות בדירוג הסיכון של Coface BDi, לרבות המערכת הבנקאית וחברות ביטוח אשראי מחו"ל.

כחלק משירותי חברת Coface BDi לניהול סיכונים יעיל ומושכל, ניתן לקבל דירוג סיכון לפני ביצוע עסקה או מתן אשראי לעסק או חברה. המידע הרב והאמין שנאסף ומנותח מאפשר לבצע הערכה מדויקת, תוך התחשבות בגורמים רבים, לרבות קבלת מידע לגבי הסביבה העסקית והשוק בו הם פועלים ועוד.

הגדרת דירוג הסיכון

דירוג הסיכון של Coface BDi אומד את הסיכון במתן אשראי מסחרי לחברות ועסקים בישראל, תוך ניתוח החוזקות והחולשות של החברה והסביבה עסקית בה היא פועלת. דירוג זה מעריך את סיכויי העמידה בהתחייבויות של חברה, בטווחים שונים מהקצר ועד הבינוני שאורכו עד שנה וחצי. הדירוג מודד סיכוני כשל פירעון (credit default) של החברה ונבחן סטטיסטית באופן שוטף. כשל פרעון, או Default מוגדר כאי-תשלום מתמשך ועקבי (להבדיל מכשל פירעון נקודתי) הנמשך למעלה מ-90 ימים, או לחלופין קשיים פיננסיים מהותיים.

סרגל הדירוג

סרגל הדירוג של Coface BDi נפרס על פני 10 קטגוריות סיכון. בגבול התחתון, קטגוריה מס׳ 1 מבטאת סיכון זניח, כלומר הטוב ביותר. ובגבול העליון, הקטגוריה ה- 10 מעידה על חברה או עסק שנקלעו לכשל. כל דירוג סיכון מייצג הסתברות (PD) מסוימת לכשל (לטווח של עד שנה וחצי). כך למשל, ההסתברות לחדלות פירעון (לטווח של עד שנה וחצי) עבור חברה/עסק בדירוג 8 נאמדת בסיכום הרבעון שחלף על כ- 33.9%. ההסתברות לפשיטת רגל בקרב חברות בדירוגי הסיכון בין 1 ל- 5 הינה זניחה עד אפסית.

דירוג סיכונים

PD ב-% (בהגדרת בעיות תשלומים ואי תשלום מתמשך)

10987654321
100%87.1%33.9%5.6%0.93%0.10%0.07%000

תהליך הדירוג
המידע הקיים במערכות חברת Coface BDi נאסף, נבדק ומנותח על ידי האנליסטים המצוינים שלנו. כחלק מהתהליך, אנו יוזמים פנייה למנהלי החברה הנבדקת, על מנת לבצע תחקור ולאסוף מידע על פעילות החברה, מצבה הפיננסי וסביבתה העסקית. חקירה זו כוללת גם את היסטורית ה"אורות האדומים" (כמפורט בהמשך) של החברה לאורך השנים, איתור חברות שלובות וקשורות, בעלויות נוספות שעבודים ועוד. איסוף המידע לא נגמר רק בתשאול מנהלי החברה. צוות העובדים המיומן שלנו מבצע תשאול ותחקור ספקים (היקפי פעילות, מוסר תשלומים וכו׳), לקוחות (היקפי פעילות, שביעות רצון וכו׳), ונותני שירותים (היקפי פעילות, מוסר תשלומים וכו׳). כל המידע שנאסף מנותח על ידי האנליסטים שלנו ולאחר מכן נקבע דירוג לחברה, בהתאם למתודולוגיית הדירוג של Coface Bdi.

מתודולוגיית הדירוג מתבססת על ניתוח של הנתונים הבאים:
• נתונים דמוגרפיים על החברה (גודל, ענף, ותק, עיסוק)
• "אורות אדומים "®היסטוריה של אירועים שליליים משמעותיים: מוסר תשלומים, שיקים חוזרים, חשבונות מוגבלים, תביעות משפטיות, כינוס נכסים וכדומה
• חברות קשורות לרבות בעלויות, חברות אחיות ובנות וכדומה
• דוחות כספים ונתונים פיננסיים
• תחקור מנהלי החברה
• היסטוריה של דירוגים של החברה
• מצב הענף
• נתונים מקרו כלכליים
• דיווחי ספקים / לקוחות
• מידע ממסלקות מידע ענפיות
• ניתוח שעבודים
• ניתוח נתונים נוספים: ניהול, מגמה, פעילות וכדומה

 

    צור קשר

    נשמח לעמוד לשירותך: 03-5770333