דוח ריכוז נתונים (עצמי) לצרכן

דוח ריכוז נתונים (עצמי) לצרכן

דוח ריכוז נתונים (עצמי) לצרכן

רוצה לדעת כיצד דירוג האשראי שלכם ישפיע על התנאים בהם תוכלו לקבל; הלוואה, משכנתא, כרטיס אשראי או כל פעולה פיננסית המצריכה ערבונות ובטחונות?

באמצעות שירות  BDI Personal Check בקליק אחד תוכלו להפיק לא רק דוח אישי פיננסי המרכז את כל המידע אודותיך בבנק ישראל בתוספת ניתוח ותמצית המידע ודירוג FICO®BDI שירות ייחודי ובלעדי.

אלא גם תוכלו לבדוק מה הן היתרונות והאפשרויות שלכם לקבלת תנאי אשראי וריביות טובות יותר,
 בעלות *חד פעמית 40.06 ש"ח דמי טיפול ובסה"כ 43.46 ש"ח כולל האגרה  לדוח ריכוז נתונים 

 אז  למה אתם מחכים ?

לדעת את היתרונות שלכם לפני כולם בקליק אחד >>

*משלוח בדואר רשום כרוך בעלות נוספת


  פרטי לקוח (הצרכן)

  פרטי עסקה

  כתובת למשלוח הדוח:

  הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
  עמלת בידיאיי תחוייב בכל מקרה (גם אם לא חוייב אגרת בנק ישראל)
  ידוע לי כי הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך הטיפול ולא חלה עלי חובה חוקית למסרם, וכי פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הלשכה
  הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי אתתקנון הזמנת דוח ריכוז נתונים ואת התנאים ועלויות השימוש באתר וכי אני מסכים לכל האמור בהם.
  לתשומת ליבך, החיוב בגין דמי טיפול CofaceBDI יבוצע בכל מקרה ולא יוחזר. כולל במקרים בהם לא יתקבל דוח מבנק ישראל מכל סיבה- כגון אין נתונים במאגר, אי הכללה וכו'.
  במקרה של טעות בהקלדה לא ניתן יהיה לבצע משלוח חוזר של הדוח.

  * שדות חובה למילוי


  מידע נוסף

  הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.