גניבת זהות

הסיכון של גניבת זהות והשלכותיו האפשריות על הלקוח

1. גניבת זהות מתרחשת כאשר משהו גונב את המידע שלך כדי לבצע הונאה.

"גונב הזהות" יכול להשתמש במידע שלך כדי לבקש אשראי או לרכוש מוצרי ושירותים. פעולות אלה עלולות לגרום נזק למעמד האשראי שלך, להופיע בדוח האשראי ולהשפיע לרעה על דירוג האשראי שלך ויידרש ממך זמן וכסף כדי לתקן את המצב והמוניטין שלך.
אתה עלול להיות קורבן של גניבה אם אתה מתחיל לקבל חשבוניות עבור מוצרים שלא רכשת, מקבל פניות מחברות גביה ו/או סירוב מתן הלוואות ואשראי, וכד'.

2. מניעת גניבת זהות

צעדים למניעת גניבת זהות:

  1. יש לשמור על תעודת הזהות שלך. יש לתת את מספר תעודת הזהות רק שנדרש.
  2. אין לחלוק מידע אישי (תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכו') רק כי מבקשים ממך.
  3. שים לב לעיתוי קבלת חשבונות או דוחות פיננסיים. אם לא הגיעו בזמן תתקשר לשולח.
  4. רצוי להשתמש במנגנוני אבטחה בטלפון הנייד שלך.
  5. יש לבדוק דוחות הבנק ודוחות כרטיס האשראי שלך ולשים לב עסקאות לא מאושרות.
  6. יש לגרוס קבלות, דוחות חשבון, הצעות אשראי וכרטיסי אשראי שפג תוקפם כדי למנוע גניבת המידע האישי שלך מפחי זבל.
  7. יש לשמור על המידע האישי במקום בטוח
  8. יש להתקין תכנות אנטי וירוס וחומת אש (firewall ) במחשב האישי.
  9. יש ליצור סיסמאות מורכבות שקשה לנחש. יש לשנות את הסיסמה אם התרחשה פריצה לגוף (בנק, חברה וכו') שעובד איתך.
  10. מומלץ לבדוק את דוח ריכוז נתונים שלך לפחות פעם בשנה. תוודא שהוא איננו כולל הלוואות, אשראי שלא לקחת או פרטים אחרים שגויים.

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.