אמנת השירות

Bdi personal check – אמנת השירות

כלשכת אשראי, בידיאיי – קופאס בע"מ מייחסת חשיבות עליונה לשביעות הרצון של הלקוחות לכן אנו מתחייבים לפעול מתוך ערכים אלה:

הגינות – כלשכת אשראי נטפל בכל פנייה בהגינות ובאחריות ובהתאם למערכת נהלים המבטיחה זאת.

פרטיות – כלשכת אשראי אנו מחויבים לטפל במידע אישי באחריות ובסודיות בהתאם להגנת הפרטיות הרלבנטיים.

אבטחה – כלשכת אשראי אנו משתמשים במגוון אמצעים טכניים, אדמיניסטרטיביים ופיסיים כדי לאבטח את המידע שאנו מקבלים, שומרים ומספקים.
אנו שומרים על אבטחה פיסית של המתקנים שלנו ומגבילים את הגישה לאזורים רגישים.

אמינות – כלשכת אשראי הציפיות והצרכים שלך עומדים לנגד עינינו ואנו משקיעים מאמצים על מנת לקיים מערכת שירות מקצועית, אמינה ויעילה.

שקיפות – כלשכת אשראי אנו פועלים בשקיפות לגבי כל סוגי המידע ואופן הטיפול והשימוש במידע. אנו מתחייבים לטפל בכל פניה ולתת תשובה מנומקת לאחר בירור מקיף.

יושרה – כלשכת אשראי הפעילות שלנו מושתת על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה והתנהגות מקצועית, יושרה, כנות ושקיפות תוך ציות מלא הן לנהלים פנימיים והן לחקיקה הרלבנטית והוראות בנק ישראל המסדירים את אופן פעולתנו כלשכת אשראי.

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.