פניות הציבור

פניות הציבור

טופס יפוי כח לקבלת הבהרות מהלשכה בשם לקוח

  • אמצעות טופס אלקטרוני באתר.
  • דואר אלקטרוני: [email protected]
  • בפקס למספר: 03-5371389
  • בדואר רגיל: בי די איי פרסונל צ'ק ת.ד. 844 בני ברק 5110801
  • מוקד טלפוני 03-6142205 שעות פעילות : ימים א-ה בין 08:30-13:00
    פנייתך תיענה בתוך 3 ימי עסקים מיום העסקים הבא
    השירות אינו פעיל בימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד.

דוח שנתי 2023 – פניות הציבור

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.