אדווה דדון מתוך התכונית חדשות הבוקר עם ניב רסקין מדברת על נוכל שעקץ אנשים עם בידיאי שלילי

אדווה דדון מתוך התכונית חדשות הבוקר עם ניב רסקין מדברת על נוכל שעקץ אנשים עם בידיאי שלילי