בדיקה מיוחדת CofaceBdi: פתיחת חברות ועסקים בתקופת הקורונה

בדיקה מיוחדת CofaceBdi: פתיחת חברות ועסקים בתקופת הקורונה

מס' החב' והעסקים שנפתחו בתקופת הקורונה (2020, חודשים אפריל-אוקטובר) עומד על 17,296 חב' ועסקים,

לעומת 25,151 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 31%.

להלן התפלגות חב' ועסקים שנפתחו בתק' הקורונה (2020 חודשים 4-10), לפי ענף:

 

להלן התפלגות חב' ועסקים שנפתחו בשנת 2019 חודשים 4-10, לפי ענף:


 

שתפו: