בדיקה של Coface BDi מגלה ירידה של 20%-30% במספר הכניסות לבריכות השחייה בישראל

בדיקה של Coface BDi מגלה ירידה של 20%-30% במספר הכניסות לבריכות השחייה בישראל

בשנת 2020, חל קיטון משמעותי בעקבות השלכות משבר הקורונה והכנסות הענף
(בריכות שחיה המוכרות מנויים, כרטיסיות וכרטיסי כניסה חד פעמיים לציבור הרחב) עמדו על כ- 480 מיליוני שקלים, קיטון של כ- 68% ביחס לשנה שגרתית, טרום משבר הקורונה, אז ההכנסות השנתיות נאמדות בכ- 1.5 מיליארדי שקלים.

אמנם בחודשים האחרונים, עם פתיחת המשק מחדש, בריכות השחייה חזרו לפעול, אולם עדיין לא בהיקפי הפעילות של לפני משבר הקורונה. מוערך כי היקף הפעילות כיום עומד על כ- 70%-80% ביחס לשגרה, וצפוי להימשך כך עד סוף שנת 2021, זאת במידה ולא יוטלו הגבלות כלשהן בתקופה זו.

 

 

 

 

מוערך כי הכנסות הענף ממכירת מנויים שנתיים מהוות כ- 55% מסך ההכנסות.
נציין כי בקרב הבריכות הגדולות שיעור ההכנסות ממנויים גבוה יחסית ועומד על כ- 65%-70%,
ואילו בקרב הבריכות הקטנות והבינוניות כ- 60%-65% מההכנסות הן ממכירת כרטיסיות וכרטיסי כניסה חד פעמיים.

התפלגות הכנסות הענף ממכירת מנויים לכרטיסיות ומבקרים חד פעמיים