האם נציגות הבית המשותף יכולה להתנות תנאים לבעל דירה המעוניין להתקין עמדה לרכב חשמלי?

האם נציגות הבית המשותף יכולה להתנות תנאים לבעל דירה המעוניין להתקין עמדה לרכב חשמלי?


מקרה זה מגולל תביעה לקבלת צו  עשה המאשר לתובע התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי  בחנייה הפרטית שלו  הנמצאת החניון תת קרקעי  משותף בכפר סבא. הבניין , נשוא המחלוקת הוא  בניין אחד מוך 6 בניינים בבית משותף מורכב הכולל בסך הכל 130 דירות. הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים  וכן נרשמו ואושרו  צו ותקנון מוסכם .

בנסיבות מקרה זה,  התובע הוא בעל זכויות באחד הבניינים  של הבית המשותף בקומת הקרקע ולדירתו הוצמדו שתי חניות ומחסן. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף ומונה 10 חברים.

המפקח  על בתים משותפים  הציג את עיקרי טענות הצדדים. התובע טען כי עוד בטרם קיבל לידיו את המכונית החשמלית שרכש , פנה  לנציגות הבית המשותף על מנת לקבל  את אישורה בכתב שיאפשר לחברה המתקינה להתקין את עמדת טעינה חשמלית לרכבו,  בצמוד לחניה הפרטית שלו. נציגות הבית המשותף סרבה לחתום על האישור ולאפשר לחברה המתקינה להתקין את העמדה, עד אשר התובע יסכים לחתום  סעיף התחייבות אישית לכיסוי נזקים עתידיים.

התובע סרב לתת  התחייבות אישית, שבעיניו דרישה זו אינה  סבירה , גם לאור העובדה שטען כי  עמדת טעינה תהיה מוזנת מהחשמל בדירתו. התובע הדגיש התנאי שהציבה הנציגות אינו סביר ומידתי והיא פוגעת בזכות שלו להשתמש  באפן סביר בקניינו ובכלל האינטרס הלאומי הוא הגדלת השימוש  ברכבים חשמליים.

מנגד, הנתבעת  אינה מתנגדת להתקנת עמדת טעינה באמצעות החברה המטפלת בכך אלא  טענו כי קיימת חשיבות לקבל מהתובע התחייבות אישית לכיסוי נזקים ברכוש המשותף או לצד ג' . הנציגות טענה כי היא פועלת להבטחת פעולה או להימנע מפעולה  שתבטיח את שלום גופם ורכושם של כלל דיירים בית המשותף.

 המפקח על בתים משותפים  בנימוקי פסק הדין קבע כי המסגרת הנורמטיבית  קובעת  כי התקנת עמדת טעינה חשמלית  אף אם היא בחנייה  פרטית היא  נעשית בתוך הרכוש המשותף.  הגדרה מה כולל  רכוש משותף הוא בסעיף 52 לחוק מקרקעין  ובהם כל חלקי הבית המשותף מלבד החלקים הרשומים כדירות. חנייה הרשומה כהצמדה לדירה ניתן להשתמש רק לצרכי חניה  של כלי רכב בלבד, לכן לפי חוק מקרקעין  התקנת עמדת טעינה חשמלית היא חלק מהשימוש ברכוש המשותף , ולכן יש תמיד לקבל הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.  מפקח  על בתים משותפים הדגיש כי  בהוראות החוק לכל דייר בבית המשותף זכות לשימוש סביר ברכוש המשותף , גם אם לא התקבלה החלטת האסיפה הכללית .  המפקח הגיע למסקנה כי  התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי  היא שימוש סביר ברכוש המשותף.  בפסק הדין נאמר,  כי עמדת טעינה  המחוברת לחשמל דירתי, תואמת לשינוי בחיים המודרניים כיום ואין בכך למנוע מבעל דירה אחר שימוש דומה.

מפקח על בתים משותפים הגיע לכלל מסקנה  כי תפקידה של נציגות הבית המשותף מאפשר לה זכות להציב תנאים סבירים  ולפקח על  הצבת  עמדת הטענה.  המפקח התעכב בהחלטתו  על תיקון חוק מקרקעין שאושר באחרונה בוועדה לענייני חקיקה  ,  לדבריו,  תיקון  בא לעודד שימוש ברכבים חשמליים ,על פי הצעת החוק התקנת עמדת טעינה עם חיבור לחשמל דירתי  או חיבור אחר יכולה גם להיעשות  ללא כל צורך  בהסכמת יתר בעלי הדירות .

מפקח בפסק הדין הגיע לכלל מסקנה,  מאחר  והנציגות לא חלקה  ביחס לגובה  פוליסת הביטוח  של צד ג'  יש להורות לתובע לבטח  בביטוח צד ג' על סך 2 מיליון שקל הוא תנאי סביר בעוד דרישה למתן התחייבות אישית לכיסוי נזקים עתידיים אינו תנאי סביר ואינו בסמכות  מפקח על בתים משותפים לדון בפיצויים נזיקיים.

לסיכום :  טוב יעשו הדיירים, במיוחד אלה המתגוררים  במגדלים  להגיע  להסכמות  עם נציגות הבית המשותף לגבי הסדרת עמדת הטענה ובכך נשחרר חסם שוק הרכב החשמלי בבתים משותפים ( פ"ת 381/21 , נבו )

הכותבים    שותפים  במשרד יוסף ישורון ושות'  מתמחים בתכנון ובנייה ובתים משותפים     לא ייצגו אחד הצדדים. אין משום הכתוב משום ייעוץ משפטי או חוות דעת מכל סוג שהוא.


יוסף ישורון ושות' עורכי דין