הזינוק בשירותי טל רפואה הזדמנות להסדרה מחדש – מאת : לימור גורביץ

הזינוק בשירותי טל רפואה הזדמנות להסדרה מחדש – מאת : לימור גורביץ

השימוש בטל רפואה החל עוד בשנות ה-70  של המאה הקודמת בארה"ב, כאשר זינוק משמעותי  בשימוש בטל רפואה התרחש במהלך משבר נגיף הקורונה. הניו יורק טיימס כינה את השינוי הפתאומי בשרותי טל רפואה :" 10 שנים של שינוי בשבוע אחד ". כך, הודות לטל רפואה ניתן  לשפר מערך שירותים רפואיים , לחסוך מפגשים פרונטליים לא הכרחיים בין רופא למטופל , להפחית עומסים במרכזיים רפואיים ,לעבוד חכם ,ביעילות תוך שימוש באמצעי ניטור ובקרה מרחוק ללא מגע יד אדם כפי שנעשה במחלקות קורונה  בבתי חולים בישראל.

אם בעבר שירותי טל רפואה היו מצומצמים למדי כיום ,בצל  הקורונה ,הטל רפואה מנגישה שירותים רפואיים במהירות במגוון תחומים כמו : רפואת משפחה, בדיקות רפואיות  שבעבר חייבו להגיע למרפאה ובהם: בדיקות לב, גרון, אוזניים ועוד. גם יתרון מרכזי  נוסף  בטל רפואה  הוא האפשרות  לצמצם פערים בין מרכז לפריפריה  לקבל  טיפול רפואי  מבלי לצאת מהבית גם לאנשים מוגבלים תוך ייעול  זמן התגובה  של  מערכת הבריאות.

לצד היתרונות של השימוש והרחבת שירותי טל רפואה ,הדבר מחייב משנה זהירות בדרכי הטיפול שכן מתעוררות גם שאלות ולא מעט סכנות כמו: חסמים רגולטוריים ופיננסיים ,מתקפות  האקרים וסייבר ,פגיעה באוטונומיה של מטופלים ומטפלים,  שאלת אחריות נזיקית של מטפלים  ואנשי פיתוח  של הטכנולוגיה.

כאשר אנו בוחנים כיום שאלת הסדרה הקיימת  בטל רפואה, וכיצד על מעצבי המדיניות יהיה לעצב מחדש הסדרה בשימוש בטכנולוגיה טל רפואה  לצד צורך הכרחי של המשך פיתוח  טכנולוגיות חדשות בטל רפואה , נקודת המוצא  לדעתי  תהיה על בסיס הסדרה הקיימת  ובהם,  המשך מימוש  יישום  תוכנית  הלאומית בריאות דיגיטלית  של משרד  הבריאות מ- 2017, ובהם גם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת  2019  ,המציב שורה  של כללים והנחיות למטפלים בשרות  הטלרפואה בהיבטים משפטיים ובהם : הסכמה מדעת, זכויות החולים, הכשרה ורישוי המטפלים, ניהול רשומה דיגיטלית ואיסוף מידע, המתבססים מכוח שורה של דברי חקיקה ופסיקות בתי המשפט ובהם: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,  חוק בריאות ממלכתי  חוק זכויות החולה , חוק הגנת הפרטיות 1981  ותקנות הגנת הפרטיות  ( אבטחת מידע ) 2017.

פתרון  ברפואה דיגיטלית  של  שירותי  טל רפואה הוא  כיום , סוג של מטרת על  לאומית  וחיזוק קשרים בין מדינות  . פתרון  הסדרה יהיה אימוץ גישה של  privacy by design          – גישה זו של  עיצוב טכנולוגיה מראש  עוד בשלבי פיתוח הטכנולוגיה , תמזער גם לדברי פרופ' מיכאל בירנהק  במחקרו ביג דטה  במרכזים רפואיים גדולים  את הפגיעה בפרטיות  וניתן יהיה להגדיר מראש את סוג המידע  הרפואי שנאסף, האם יוצפן וכמה זמן יישמר.

אימוץ גישה של עיצוב לפרטיות ותסקיר השפעה על פרטיות למזעור סיכונים, במקביל להנחיות משפטיות  הם צעדים חיוניים ובוני אמון  בשימוש הגובר בטל רפואה, כאשר ההנחה שהיישום של פתרון שוק  יהיה אפקטיבי  יותר  במרכזים רפואיים ציבוריים ופחות בפרטיים.

לסיכום: על מנת  להמשיך ליהנות משירותי טל רפואה  יהיה על קובעי מדיניות  במשרד הבריאות והמשפטים לאמץ  ולחדד הסדרה קיימת ולאמץ  גם שורה של תקנים בינלאומיים בשורה של היבטים משפטיים ובהם זכויות החולים, הסמכה ורישוי מטפלים גם מחוץ לישראל , הנפקת מרשם דיגיטלי לצד היבטי פיקוח ובקרה של מערכת טל רפואה ושאלת אחריות גורם אחראי  לניהול שוטף, בקרה ופיקוח של מערכת טל רפואה. לאחר שהבנו שטל רפואה גם לאחר מגפת הקורונה לא תיעלם מחיינו ,חובה להוביל את  טל רפואה קדימה  בבטחה ואחריות רגולטורית.

מאת : לימור גורביץ יועצת אסטרטגית תקשורתית וניהול משברים  בהתמחות הגנת פרטיות

 

Limor Gurewitz Communication & Media Branding

שתפו: