היבטי המס של מגפת הקורונה

היבטי המס של מגפת הקורונה

לאור המצב הכלכלי הקשה, הממשלים של המדינות השונות נרתמים לסייע בדרך של תוכניות כלכליות כאלה ואחרות שרובן עדיין בהתהוות. בארה"ב גובשה כבר עתה תוכנית תמריצים שהיקפה כ- 2 טריליון דולר (כ- 10% מהתמ"ג) הכוללת הטבות מס ואחרות לרבות תשלומי מזומן ליחידים ומתן הלוואות לעסקים, באנגליה גובשה בינתיים תכנית כלכלית רחבת היקף הכוללת למשל סבסוד שכר חודשי של עובדים (מוגבל ל-80% ועד תקרה של 2,500 ליש"ט) שמעסיקיהם יימנעו מפיטוריהם, הטבות מס שונות וכן הטבות לשוכרי בתים משכבות חלשות, בגרמניה גובשה תכנית סיוע כלכלית בהיקף של מאות מיליארדי אירו (כ-20% מהתמ"ג) הכוללת מענקים והלוואות לעסקים לרבות רכישת חברות ציבוריות מקומיות שנקלעו לקשיים, פיצוי לעובדים ועסקים על קיצור שבוע עבודה, דחיית תשלומי מס, וכך גם במדינות רבות אחרות בעולם שם ניתנו מענקים, סובסידיות שכר, הלוואות, דחיית תשלומי מס, וכו'. גם בישראל מדברים בימים אלה על תכנית מקיפה לסיוע כלכלי למשק בעלות שעשויה להגיע לעשרות מיליארדי ₪ ובכך להגדיל את הגירעון הקיים.
לעת עתה, כבר אושרו בישראל כמה הטבות כגון (א) קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים (הלוואות עם ערבות מדינה מעבר לערבות אישית); (ב) קרן סיוע לעסקים גדולים; (ג) הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה (קיצור תקופת האכשרה, הארכת תקופת הזכאות, ביטול החובה לנצל ימי חופשה לפני קבלת דמי אבטלה); (ד) מתן דמי אבטלה לעובדים בני 67 ומעלה שיצאו לחל"ת או פוטרו בסכום של עד 4,000 ₪; (ה) מענק דמי אבטלה תקדימי לעצמאיים, אם כי מוגבל בסכום ובזמן (תקרה של 6,000 ₪ למשך חודשיים). נראה שחלק מהסיוע לעצמאיים ייעשה בדרך של דחיית מועדי תשלום מסים ומתן הנחות או פטורים על תשלומי ארנונה, מים וחשמל. חלק מהתקציב הממשלתי הנוסף יושקע במערכת הבריאות, בפיתוח תשתיות פיזיות וכן בסיוע לתעשיית ההייטק, הקטר המרכזי של המשק. כאמור, התכניות עדיין בגיבוש כך שהכל מאד דינמי ונתון לשינוי.
מבחינת מיסוי ישראלי, הוחלט בינתיים על מספר הטבות טכניות וזניחות ברובן כגון: (א) הכרה זמנית בהעתק חשבונית לצורך קיזוז מס תשומות בקשר לעסקאות שבוצעו במהלך מרץ-מאי; (ב) תשלום מיידי של החזרי מס; (ג) דחייה של חודשיים במועד הגשת דוחות 2019 למס הכנסה; (ד) מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת 2019 (עד 13.6.20); (ה) מתן ארכה לתוקפם של אישורי ניכוי מס במקור (30.4.2020 במקום 31.3.2020); וכן (ו) דחיית מועדי הדיווח והתשלום למע"מ.
למותר לציין, שלמשבר הכלכלי הצפוי עקב מגפת הקורונה יש ועוד תהיינה השלכות מס מגוונות על החלטות ועניינים עסקיים רבים, החל מניהול ספרים בקשר להשמדת מלאי, חובות מסופקים ואבודים, הכרה בהפרשות שונות, עסקאות שהתעכבו או בוטלו, שאלות של קיזוז הפסדים, פיטורי עובדים ולעיתים העסקתם מחדש, תמחור מחדש של אופציות לעובדים, וכלה בסוגיות של פשיטת רגל.
כך, למשל, בהקשר של החזרי מס בגין חובות אבודים קיימת שונות רבה בדרישות הדין לגבי הזכאות להחזר, אשר נובעת מהלכות בלתי עקביות של בתי המשפט ביחס לסוגי המס השונים (מס הכנסה, מע"מ, מס קניה, מכס ובלו) וכן מעמדה שמרנית של רשויות המס אשר מקשה על הנישומים ליהנות מהחזר מוצדק. יש לקוות שרשות המסים תבקש לאמץ עמדה מקלה יותר בעת משבר כלכלי מסוג זה, ולא תוסיף על קשיי הנישומים.
עד לקבלת הוודאות בנושא הטבות המס מטעם המדינה, אנו ממליצים בשלב הראשון להקטין את המקדמות השוטפות המשולמות לרשויות המס על-ידי העוסקים, וזאת במטרה למזער נזקים ולהתאים את התשלום להקטנת הרווחיות הצפויה כפועל יוצא של הנסיבות.

 

למידע נוסף ויצירת קשר:

ליאור נוימן, שותף

מחלקת מסים

טל: 03-5670838

דוא"ל: [email protected]

אופיר קפלן, שותף

מחלקת מסים

טל: 03-5670838

דוא"ל: [email protected]

מוטי סבן, שותף

מחלקת מסים

טל: 03-5670838

דוא"ל: [email protected]

שתפו: