חשיפת הדירקטורים לנגיף הקורונה

חשיפת הדירקטורים לנגיף הקורונה

רק לאחרונה, למשל, למדנו על חיתוך הריבית על ידי הפד בשל השפעתה של הקורונה. ואכן, בהעדר חיסון, גם תאגידים אינם חסינים מפני ההשפעה השלילית של הנגיף – חלק מהחברות כבר פרסמו אזהרות רווח לנוכח השפעות נגיף הקורונה, וחדשות לבקרים מתפרסמות ידיעות על סיכוני חדלות פירעון של חברות תעופה, מפעלים שנסגרים וקשיים ביבוא סחורה.
תאגידים רבים נוקטים צעדים אקטיביים, מעבר להוראות משרד הבריאות, אשר מטרתם התמודדות נאותה עם איום הקורונה והשפעתו האפשרית על פעילותם, מתוך דאגה להבטחת המשכיות עסקית.
לדעתנו נכון שתאגידים, ובמיוחד של חברות ציבוריות, יבחנו את הצורך בקיום דיונים, ואף קבלת החלטות, בנוגע להשפעת הנגיף על פעילות התאגידים. זאת, כחלק מהחובות החלות על הדירקטורים כלפי החברה.
בכלל זה, על הדירקטוריון לדון ולבחון תכניות המשכיות עסקית ומוכנות לתרחישי חירום, בדגש על אפשרות עבודה מרחוק והבטחת המשך תהליכי עבודה חיוניים. בצד זה, נכון גם לבחון ולנתח את החשיפות הפוטנציאליות השונות, כדי להיערך להן בהתאם. עוד ראוי לבחון את הצורך לקבוע כבר עתה נוהל סדור במקרה שבו נגיף הקורונה יתפרץ באופן מהותי בישראל, כמו גם את הצורך במינוי בעל תפקיד שיהיה אחראי על יישום החלטות הדירקטוריון בנושא ועדכון הדירקטורים. למותר לציין, כי בכל חברה עשויים להידרש צעדים אחרים, וכי קבלת ההחלטות בנושא גם צריכה להתקבל תוך מתן תשומת לב למציאות המשתנה.
בשים לב גם למספר ההולך וגדל בישראל של תביעות נגזרות, ראוי כי הפעולות הנזכרות לעיל תיעשינה תוך הקפדה על תיעוד נכון של התהליכים, לשם התגוננות מפני טענות עתידיות בנושא, כגון, טענות בדבר הפרת חובותיהם של הדירקטורים בשל אי קיום היערכות מקדימה, או בדבר אי ביצוע פעולות נדרשות לאחר שהשפעת הנגיף כבר החלה לתת אותותיה על פעילותה של החברה.
לסיכום, לפריצתו של נגיף הקורונה יכולה להיות השפעה מהותית על עולם התאגידים. גם הדירקטורים אינם חסינים מפני השפעת הנגיף. חרף התקווה שהנגיף ימוגר במהרה, כדאי לדירקטורים לפעול באופן שקול על מנת להבטיח שהתאגיד שהם עומדים בראשו יהיה ערוך לתרחישי התפרצות שונים של הנגיף.


למידע נוסף ויצירת קשר:
גיא פירר, שותף
מחלקת עסקאות
טל: 03-5670868
דוא"ל: [email protected]

נועם זמיר, שותף
מחלקת ליטיגציה
טל: 03-5670629
דוא"ל: [email protected]


ש. הורוביץ ושות'

שתפו: