כל מה שאתה צריך לדעת על ביטוח של עמדת טעינה לרכב חשמלי

 

האם ביטוח המקיף של הטסלה שרכשתי מכסה גם את עמדת ההטענה החשמלית?
שלילי. בתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה לביטוח רכב פרטי) תשמ"ו – 1986 נכתב "… אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאביזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאביזרים הצמודים אליו שהרובים במפרט". אי לכך, לכן התקן הטעינה שבמבנה אינו חלק מהרכב.

מי הגורם שאמור לבטח עמדת הטעינה?
על מנת לקבל כיסוי ביטוחי, יש לעשות שני דברים: ראשית, לעדכן את חברת הביטוח שמבטחת את הרכוש המשותף בבניין לגבי התקנת העמדה, אחרת, במקרה של נזק, היא עלולה להתנער מאחריותה. שנית, באופן עקרוני, לשון פוליסת הדירה כוללת כיסוי ביטוחי לעמדת טעינה. בתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (חוזה לביטוח דירות ותכולתן) תשמ"ו -1986 מוגדרת "דירה"- כמבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולאריות לחימום מים מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע. חרף זאת, אין להקיש באופן אוטומאטי כי קיים כיסוי ביטוחי ויש לבדוק זאת מול המבטחת.

האם ניתן לרכוש פוליסה ייעודית לביטוח של עמדת התקנה?
כן.ישנן חברות שמציעות כיסוי עבור עמדת טעינה ביתית בגין נזק תאונתי, נזקי אש וגניבה עד לתקרת כיסוי בגובה של מספר אלפי שקלים בודדים, עם השתתפות עצמית של 400-500 שקלים. כמו כן, הכיסוי מורחב לכסות נזקי צד שלישי לרכוש כתוצאה מנזק ישיר של עמדת הטעינה עד גבול אחריות של 250,000 שקלים.

האם ועד הבית יכול לטרפד התקנת עמדת טעינה
לא באופן שרירותי. החוק הנוכחי אינו מאפשר להם למנוע מבעל דירה להתקין עמדת טעינה, שכן מדובר בשימוש רגיל וסביר של דייר בבניין ברכוש המשותף. לצד האמור, השכנים יכולים להתנגד לכך ואף להביא לטרפוד ההתקנה, במידה ויוכח כי היא לא צפויה להתבצע תוך שמירה על מכלול כללי הבטיחות. כך לדוגמא, אם יתברר כי יש סיכון של התחשמלות או שיש בעיה במיקום העמדה שיוצרת מפגע בטיחותי – אלו עילות סבירות להתנגדות.

צד ג' נפגע מעמדת הטעינה. מי חשוף לתביעה?
ראשית, כמובן, הגורם שהתקין את עמדת הטעינה ובעל הרכב שעושה בו שימוש. כמו כן, גם ועד הבית חשוף לתביעה שכן לרוב, העמדה מותקנת בשטח המשותף של הבניין.

מי מבטח את סוללת הרכב?
האחריות לרכיבי הרכב, בטסלה וגם בחברות אחרות, ניתנת על ידי היצרן או היבואן, למספר שנים.
האם חברת הביטוח תשלם לי תגמולי ביטוח במקרה בו יורדת הקיבולת של הסוללה?
לא. מדובר על סיכון שאינו נמנה על הסיכונים המבוטחים. ביטוח מקיף, נותן מענה אך ורק לאירועים תאונתיים , כלומר – לאירוע מקרי ובלתי צפוי. כמו כן, במקרה של ירידה בקיבולת הסוללה, כלל לא בטוח כי ינתן כיסוי ע"י יצרנית הרכב. אחת מיצרניות הרכב החשמלי, כותבת כי כתב האחריות על הסוללה לא מכסה ירידה של קיבולת עד 70% מהמקור. כלומר, אם הטווח המירבי והתיאורטי של הרכב המשומש שאתה רוכש, עמד במקור על 440 ק"מ וכעת הוא כ-300 קילומטר בלבד, החברה לא מחויבת להחליף את הסוללה במסגרת האחריות.

הכותב הוא מומחה לדיני ביטוח, יו"ר משותף של פורום הנזיקין בלשכת עורכי הדין


ורשה אסף ושות', משרד עורכי דין