להוציא את הילדים לחו"ל? סכסוכי המשפחה שיצרה המלחמה

להוציא את הילדים לחו"ל? סכסוכי המשפחה שיצרה המלחמה