לשביעות הרצון של העובדים מהמנהל יש חשיבות מכרעת לגבי השאלה אם ישארו לעבוד בחברה

לשביעות הרצון של העובדים מהמנהל יש חשיבות מכרעת לגבי השאלה אם ישארו לעבוד בחברה

The Marker 14-6-22