מה עושים עם חוזים שלא יכולים לעמוד בהם?

מה עושים עם חוזים שלא יכולים לעמוד בהם?

ראשית כל, כדאי לבצע הערכה של שרשרת ההספקה של העסק, ולבדוק האם היא חשופה להשפעות הנגיף. גם אם העסק שלכם לא נפגע, יתכן מאד שהספקים שלכם נמצאים בקשיים, ומהר מאד אפקט השרשרת יגיע גם אליכם.

במקביל, בידקו את החוזה עליו אתם חתומים. באם יש לכם מספר לקוחות, מומלץ לעבור באופן מסודר על החוזים כולם. לרוב (אם כי כמובן לא תמיד) יש בחוזה התייחסות למקרה של "כוח עליון" (FORCE MAJEURE), ולסעדים העומדים לצד שלא יכול לקיים את התחייבותו כתוצאה מכך. בסקטורים ספציפיים, למשל תעופה, תיירות, אנרגיה וכו', גם אם אין בחוזה התייחסות מפורשת לאירועי כוח עליון, ישנם סעדים והוראות דין כלליות לכל העוסקים בתחום.

מי שנפגע מהמצב, צריך לבדוק שאירוע התפרצות הקורונה אכן נחשב לאירוע כוח עליון, כפי שמוגדר בחוזה. גם אם לא מפורש בחוזה אירוע של "מחלה" או "מגיפה", יתכן מאד שהאירוע יוצר אפקט שרשרת שכן נזכר, למשל הוראה ממשלתית לאיסור התקהלות או מחסור בעובדים וכד'.

בכל הקשור להתחייבויות של העסק, אם הנכם רואים כי ככל הנראה תתעורר לכם בעיה ביכולת לקיים התחייבות כלשהי, יש לבדוק אם בכל זאת עומדים לרשותכם אמצעים חלופיים סבירים בהם ניתן לנקוט כדי לקיים את החוזה על הצד הטוב ביותר. אם אלו לא בנמצא, אז יש לבדוק אילו פעולות סבירות ניתן לבצע כדי למזער את הנזק שנגרם לצד השני, ולנקוט בהן.

כאשר ישנה בעיה לקיים חוזה, יש חשיבות בהודעה מוקדמת לצד שכנגד, מוקדם ככל האפשר. הודעה זו הכרחית להפעלת עילת "כוח עליון", ואף עשויה להיות לה חשיבות בהבטחת כיסוי ביטוחי.

ספקים שנוכחים לראות כי לא יוכלו לקיים את כל ההתחייבויות כלפי הלקוחות, נדרשים לבחון את החוזים שנחתמו מול הלקוחות, ולבחון את ההשלכות המשפטיות והעסקיות בתיעדוף שלהם.

חשוב לבדוק האם הכיסוי הביטוחי של העסק מכסה הפסדים שנגרמים כתוצאה מאי היכולת לעמוד בהתחייבויות כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

ובכל הקשור להווה ולעתיד, כל חוזה שחותמים עליו בתקופה זו, חובה לוודא כי הוא מכיל התייחסות מפורשת לנגיף הקורונה ולהשלכותיו. הוראות החוק הפוטרות צד מקיום חוזה כאשר זה בלתי אפשרי, מתקיימות רק בהינתן שלושה תנאים:

  • הפרת החוזה היא תוצאה של נסיבות שבזמן כריתת החוזה אי אפשר היה לדעת אותן.
  • לא ניתן היה למנוע את הנסיבות.
  • ביצוע החוזה לאור הנסיבות הללו אינו אפשרי, או שונה באופן מהותי ממה שסוכם.

כלומר, כעת שהקורונה היא עניין ידוע מראש לכל הצדדים, יש להיערך בהתאם, ולציין מפורשות בחוזה את ההתייחסות למקרים בהם היא תשפיע.

התפרצות הקורונה בעלת השלכות כלכליות עצומות, והיא שעת מבחן לחברה האזרחית ולקהילה העסקית. כעת, גופי הרפואה נמצאים בלחץ גדול, וסביר להניח שעם חלוף ההתפרצות לחץ דומה יהיה גם בבתי המשפט. הנזקים הכלכליים הם גדולים, והתנהלות נכונה ומושכלת כעת יכולה לסייע מאד לעסק שלכם לעבור את התקופה הזו בנזקים מוגבלים ובמינימום חילוקי דעות.

הרצוג פוקס נאמן

שתפו: