סקר CofaceBdi לקראת יום האישה הבינלאומי 2020

כ-56% מהנשים המנהלות בישראל סבורות כי הן אינן מקבלות שכר שהולם את תפקידן – כך עולה מסקר מנהלים מיוחד שבוצע בחברת המידע העסקי CofaceBdi לקראת יום האישה הבינלאומי שיחול ביום ראשון הקרוב 8 במרץ. בקרב הגברים המנהלים 53% סבורים כי השכר שלהם אינו הולם את תפקידם. אולם כאשר בוחנים את אותה שאלה בהתאם לקבוצות גיל מתגלה כי בגילאי 51 ומעלה 58% מהנשים המנהלות חושבות שאינן מקבלות שכר הוגן לעומת 47% בלבד בקרב הגברים המנהלים.

הסקר בוצע בקרב כ- 8,000 מנהלים ומנהלות, בדרגות ניהול שונות ומשלל ענפי פעילות במשק הישראלי.

38% מהמנהלות הצעירות לא יציעו עצמן לקידום

המשתתפים בסקר נשאלו אם יציעו את עצמם לתפקיד חדש בארגון העונה על כישוריהם ומהווה קידום או עניין, 28% מהנשים לא יציעו עצמן לעומת 19% מהגברים שהשיבו בשלילה. בהתפלגות לפי גילאים, התמונה מובהקת יותר. בקטגוריית גיל עד  – 35 38% מהנשים בגיל זה לא יציעו עצמן לתפקיד חדש לעומת 21% מהגברים. בקבוצות גיל 36-50 22% מהנשים ו-13% מהגברים לא יציעו עצמם לתפקיד חדש ואילו בגילאי 51 ומעלה הפערים מצטמצמים – 33% מהנשים לא יציעו את עצמן לקידום ו- 27% מהגברים.

תהילה ינאי, מנכ"לית חברת המידע העסקי CofaceBdi מציינת כי ניתן לראות מהסקר כי נקודת המפנה בקריירה של נשים בתפקידי ניהול מתרחשת לפני גיל 35. בדרך כלל זה הגיל שבו הנשים מקימות משפחה ומטופלות בילדים קטנים וזה הגיל שבו הן נוטות לותר על קידום ולהישאר בתפקידים הקיימים. שיעור הנשים שיותרו על קידום בגילאים אלו כמעט כפול משיעור הגברים. המגמה הזו מקבלת חיזוק גם בשאלה שהופנתה לאותה שכבת גיל לגבי הלחץ בעבודה רק 50% מהמנהלות ציינו שהן מרגישות לחץ בתפקיד הנוכחי שלהן לעומת 61% מהגברים באותה שכבת גיל. תחושת לחץ נוצרת בדרך כלל כאשר על המנהל מוטלת יותר אחריות. ואכן בגילאים מבוגרים יותר התמונה משתנה, נשים מנהלות מוותרות פחות על אפשרויות קידום והלחץ בעבודה עולה בהתאם. בקטגוריית גיל 36-50 כ-64% מהגברים ו-65% מהנשים השיבו כי הם מרגישים לחץ; ובגילאי 51 ומעלה 52% מהגברים ו-55% מהנשים. המגמה הזו משפיעה על שוק העבודה בישראל והיא זאת שיוצרת , בין היתר, את הפערים בשיעור המנהלים הבכירים במשק לעומת המנהלות הבכירות. ההתקדמות של הנשים איטית יותר, הרבה פעמים מתוך בחירה.

הנשים המנהלות רוצות תמורה בגין קבלת תחומי אחריות נוספים

המשתתפים נשאלו כיצד יגיבו אם יקבלו תחומי אחריות נוספים ללא שינוי בתנאים ובתואר שלהם, ורובם השיבו כי יירתמו למאמץ אך לא בלב שלם. 52% מהגברים השיבו כי כל תוספת אחריות היא מבורכת והם יבצעו זאת במלוא המרץ, לעומת 45% מהנשים שהשיבו כך. 50% מהנשים ו-43% מהגברים השיבו כי יתאכזבו שלא יתוגמלו על תוספת האחריות אך עדיין ישיבו בחיוב לדרישה. אחוזים בודדים מהנשים והגברים השיבו כי לא יסכימו לתוספת באחריות בתנאים הקיימים.

בשאלה אם הם חושבים שיתקדמו במקום העבודה, הנשים יותר פסימיות מהגברים, 76% מהגברים העריכו שכן יתקדמו לעומת 70% מהנשים.

המנהלות לא מרגישות שהן משפיעות בסביבת עבודתן

המנהלות שהשתתפו בסקר מרגישות כי אינן משפיעות בסביבת עבודתן כפי שמרגישים הגברים. רק 79% מהמנהלות חושבות שיש להן השפעה בעבודה לעומת 88% מהגברים שהשיבו בחיוב לשאלה זו. בהמשך, כשנשאלו אם הם שוקלים לבצע הסבה מקצועית, יותר נשים ענו שכן – 32% לעומת 24% מהגברים. כ-42% מהנשים השיבו גם כי הן בודקות אפשרויות תעסוקה מחוץ לארגון מפעם לפעם, לעומת 38% מהגברים.

 


Ynet : יום האישה 2020: מנהלות לא יודעות לדרוש את השכר המגיע להן

 

שתפו: