עדכון לקוחות מיוחד : בנושא תעסוקה

 

עדכון לקוחות מיוחד: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק לטובת מעסיק, המיוצג ע"י משרדנו, וקבע כי אינו "מעסיק במשותף" עם קבלן המשנה, ומשכך לא יישא בתשלום זכויות העובדים

בתביעה, שכללה 12 נתבעים נוספים, טען התובע (העובד) שהוצב לעבודה באתרי הבנייה של החברה באמצעות קבלן משנה, כי על החברה לשאת בתשלום זכויותיו מכוח היותה "מעסיקה במשותף" עם קבלן המשנה. עוד טען התובע, כי פוטר בהליך פיטורים שלא כדין, וכי לא קיבל זכויות רבות נוספות, ועל כן תבע את מעסיקו (הקבלן) ואת החברה, ביחד ולחוד, לתשלום שכר עבודה בעבור חודש עבודה שלם, שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר והסכם עבודה וכן פיצוי בגין הלנת שכר.

עוה"ד הלית שמחוני ולי סטנישבסקי ממשרד עוה"ד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', שייצגו את החברה, טענו כי התובע לא הצליח להרים את נטל הראיה להוכחת חבותה של החברה כלפי התובע, שכן זו לא הייתה מעסיקתו של התובע, אלא קבלן המשנה. בהקשר זה טענה החברה – באמצעות משרדנו – כי היא התקשרה עם קבלן המשנה, בהסכם אותנטי לאספקת שירותי בנייה שונים, במסגרתם שולמה לקבלן המשנה תמורה גבוהה תמורת ביצוע עבודות שהוסכמו מראש, וזאת להבדיל מאספקת עובדים. עוד נטען כי התמורה שנקבעה בהסכמי ההתקשרות היא תמורה פאושלית המצביעה על כך שהתשלום נעשה בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט, ללא קשר לביצועי העובדים באתר הבניה.
לאחר ניהול ארוך של ההליך, שהשתרע על פני כשלוש שנים וחצי, קיבל בית הדין לעבודה את טענות החברה, ודחה את התביעה כנגדה במלואה, וקבע בין היתר, כי התובע לא הניח כל תשתית עובדתית שיש בה כדי לבסס את הוכחת חבותה של החברה כמעסיקה במשותף.

עו"ד הלית שמחוני, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד AYR, ועורכת הדין לי סטנישבסקי, מסבירות כי קביעת בית הדין חשובה מאחר והיא מכירה בכך שבנסיבות בהן יוכח כי ההתקשרות בין מזמין השירות לקבלן הייתה התקשרות אותנטית למתן שירות (להבדיל מאספקת כוח אדם או ניסיון של המזמין להתחמק מתשלום זכויות עובדיו), לא תוטל חבות אוטומטית של מזמין שירות כלפי עובד קבלן, אלא האחריות לתשלום זכויות העובד תיוותר על כתפי המעסיק שלו. וזאת, מבלי לגרוע מהלכות אחרות של בתי הדין אשר הכירו בחבות מזמין השירות כלפי עובד הקבלן, ביחד ולחוד עם הקבלן, כדוגמת פסק הדין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי בעניין חובתו של מזמין השירות לקיים שימוע לעובד הקבלן (18467-05-17). על אף הדעה הרווחת, בית הדין מאותת לתובעים כי לא בכל מקרה תתקבלנה תביעותיהם, וכי עליהן להיות מבוססות ונתמכות בראיות המוכיחות את חבות מזמין השירות, ולא די בכך שיוכח כי הם עבדו בחצרי מזמין השירות.
לקריאת פסה"ד>>

באוגוסט האחרון פסק ביה"ד הארצי לעבודה באופן תקדימי בנוגע לשימוע של עובדי קבלן לפני פיטורין.
מספר ימים לאחר מכן קיים משרד AYR וובינר דיני עבודה ליועמ"שים פנימיים בשיתוף עם ה – ACC ישראל, בנושא 'אחריות חברה ביחס לעובדי קבלן', בהובלת עו"ד הלית שמחוני, ראש מחלקת דיני עבודה, ונשיא ביה"ד הארצי לעבודה בדימוס, מר יגאל פליטמן, שהנו יועץ מיוחד למשרדנו.
בוובינר הוצגו סוגיות הנוגעות ל'אחריות חברה ביחס לעובדי קבלן' – הן בראי החברה/ היועמ"ש, והן בראי ביה"ד. למידע נוסף על הוובינר >>

בימים אלה בהם מגוון המקרים אותם אנו מלווים מבחינה משפטית הינו רב ומורכב, אנו זמינים עבורכם בכל שאלה או בכל תהליך אותו תחליטו ליישם במקום עבודתכם.

האמור במסמך זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין לעשות בו כל שימוש אחר

עו"ד הלית שמחוני
ראש מחלקת דיני עבודה


AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

שתפו: