עסקים תחת מלחמה – 550 חברות ועסקים בסקר מיוחד! של Coface Bdi

עסקים תחת מלחמה – 550 חברות ועסקים בסקר מיוחד! של Coface Bdi

על רקע המלחמה, חברת המידע העסקי BDi Coface ערכה שאלון מיוחד בקרב 550 חברות
ועסקים הפועלים במגוון תחומי פעילות במשק הישראלי.

במסגרת השאלון, המנהלים התבקשו להתייחס להשלכות המלחמה על פעילותם העסקית. ובין היתר נשאלו לגבי הירידה בהיקף הפעילות העסקית לנוכח המצב, האתגרים עמם הם
מתמודדים, השלכות החרם הטורקי, השפעת סביבת הריבית ועוד.

לדברי יואל אמיר, מנכ"ל חברת BDi ,Coface "בתקופה זו העסקים בישראל מתמודדים עם
מציאות מורכבת ביותר. הימשכות המלחמה והחשש מהתרחבותה, לצד אתגרים רבים ביניהם, מחסור בעובדים, סביבת ריבית גבוהה, התייקרויות בעלויות הרכש וקשיי לוגיסטיקה, מקשים מאד על פעילותם של עסקים רבים ורק לאחרונה נוסף החשש מפני החרם הטורקי על הגבלת היצוא לישראל. נראה כי יותר מתמיד העסקים בישראל נדרשים להיערך לתרחישים שונים לצד
ניהול סיכונים אחראי על מנת לצלוח את השנה הקרובה."

במענה לשאלה האם ישנה ירידה בהיקף הפעילות, 56% מהמשיבים ציינו שישנה ירידה
על רקע המלחמה. לשם השוואה, בסקר הקודם מחודש ינואר 2024 כ- 64% ציינו שחלה
ירידה על רקע המלחמה.
בחינת השאלה לפי מגזרי פעילות מעלה כי 68% מחברות הבנייה ציינו שחלה ירידה
בהיקף פעילותם )בינואר 2024 כ- 74% מחברות הבנייה ציינו שחלה ירידה בהיקף
הפעילות.
20% מהמשיבים ציינו שהיקף הירידה בפעילות הינו גבוה מ- 50% , בהשוואה ל- 26%
מהמשיבים בסקר הקודם.

להלן הצגת הממצאים:

 

ניתוח שאלת הירידה בהיקפי הפעילות לפי תקופות:

ניתוח שאלת הירידה בהיקפי הפעילות לפי מגזרים:

שיעור הירידה בהיקף הפעילות

מתוך החברות והעסקים שחוו ירידה בהיקף הפעילות בעקבות המלחמה:

 

 

מניתוח שיעור הפגיעה בהכנסות לפי מגזרי פעילות, עולה כי מגזר הבנייה חווה את
הפגיעה המשמעותית ביותר. שיעור הפגיעה במגזר זה נאמד בכ- 27% . בהשוואה לסקר
הקודם מחודש ינואר 2024 , נראה כי ישנה ירידה בשיעור הפגיעה בהכנסות במרבית
מגזרי הפעילות. כך למשל, בינואר 2024 , שיעור הפגיעה במגזר השירותים נאמד בכ-
25% ובסקר הנוכחי כ- 19% .

 

התאוששות בהיקף הפעילות ביחס לתחילת המלחמה

במענה לשאלה האם חלה התאוששות בהיקף הפעילות ברבעון הראשון של 2024
בהשוואה לרבעון האחרון של 2023 , 48% מהמשיבים ציינו שחלה ירידה בהיקף הפעילות
או שהיקף הפעילות דומה לתחילת המלחמה.
האתגרים

האתגרים העומדים בפני החברות

לגבי האתגרים עמם מתמודדים החברות והעסקים במשק, בדומה לממצאים מהסקר
הקודם מחודש ינואר 2024 , גם בסקר זה, שני הפרמטרים הבולטים הינם המחסור בכח
אדם והירידה במכירות. אתגרים נוספים שצוינו: חוסר גישה לשטחים חקלאיים באזורי
לחימה, חוסר זמינות של הלקוחות המעורבים במלחמה, קשיים תזרימיים, התייקרויות
בעלויות הרכש ועוד.
 במגזר הבנייה המחסור בכח אדם הינו המשמעותי ביותר, כאשר כ- 79% מהמשיבים
במגזר זה ציינו את הנושא כאתגר משמעותי עמו מתמודדים.
 39% מהמשיבים ממגזר המסחר, הכולל יבואנים, העידו כי סובלים מבעיות בנושא שינוע
ולוגיסטיקה, לעומת 19% בקרב כלל המשיבים.

פיטורי עובדים

כ- 19% מהחברות והעסקים ציינו שנאלצו לפטר עובדים בשל המלחמה. השפעתה
השלילית של התארכות המלחמה באה לידי ביטוי בפיטורי עובדים, בסקר הקודם כ- 12%
מהמשיבים ציינו כי נקטו בהליכי פיטורים עקב המצב. הדבר בולט בעיקר במגזר הבנייה.
גיוס

גיוס עובדים חדשים

כ- 37% מהמנהלים ציינו שבעקבות גיוס למילואים ו/או חוסר זמינות של עובדים הם גייסו
עובדים חדשים, זאת בהשוואה ל- 33% בסקר ינואר .2024
• כ- 45% מהמשיבים ציינו שהיקף הגיוס של עובדים חדשים הינו עד 5% ממצבת כוח האדם
בחברה.

מתוך החברות והעסקים שציינו שגייסו עובדים חדשים:

החרם הטורקי

כ- 30% מהחברות והעסקים ציינו שצפויה פגיעה בפעילותם עקב הודעת טורקיה בתחילת
חודש אפריל על הגבלת היצוא לישראל. הדבר בולט בקרב מגזר הבנייה בו כ- 51%
מהמשיבים צופים פגיעה בפעילותם בעקבות החרם.

 

מתוך החברות והעסקים שציינו שצפויה פגיעה בפעילות עקב החרם הטורקי:

החשש מהרחבת החרם על ישראל

בהמשך להודעת טורקיה על הגבלת היצוא לישראל של מגוון מוצרים, 40% מהמנהלים , הביעו חשש מחרם של מדינות נוספות.

השפעת סביבת הריבית הגבוהה

במידה וסביבת הריבית הגבוהה תימשך לאורך השנה הקרובה, כרבע מהנשאלים ציינו
שצפויה פגיעה רבה או פגיעה משמעותית בפעילותם אשר עלולה לגרום לכשל. כמו כן, במגזר הבנייה, כ- 10% ציינו שהמצב הנוכחי צפוי לגרור פגיעה משמעותית מאד אשר
עלולה לגרום לכשל.

 

ריבית גבוהה, התייקרויות בעלויות הרכש וקשיי לוגיסטיקה, מקשים מאד על פעילותם של עסקים רבים ורק לאחרונה נוסף החשש מפני החרם הטורקי על היצוא לישראל. נראה כי יותר מתמיד העסקים בישראל נדרשים להיערך לתרחישים שונים לצד ניהול סיכונים אחראי על מנת לצלוח את השנה הקרובה.
לראיון המלא בערוץ 12

 

 


 

נתונים חדשים חושפים: חצי מהעסקים טרם התאוששו מפגיעת המלחמה- N12 >