קביעת מס על שימוש בכלים חד-פעמיים ועל משקאות ממותקים – שינוי כללי התנהגות וקידום אורח חיים בריא ולא לצורך התעשרות קופת המדינה

קביעת מס על שימוש בכלים חד-פעמיים ועל משקאות ממותקים – שינוי כללי התנהגות וקידום אורח חיים בריא ולא לצורך התעשרות קופת המדינה

הנושא הראשון, 'הפחתת השימוש בכלים חד-פעמיים מפלסטיק' – על מנת להפחית את השימוש בכלים חד-פעמיים מפלסטיק, לאור ההשפעות החיצוניות השליליות והנזקים הסביבתיים הכרוכים בייצורם, בצריכתם ובסילוקם, מוצע להטיל מס קניה על כלים חד-פעמיים אלו. בדברי ההסבר להצעה צוין, כי "צריכת כלים חד-פעמיים מהווה איום חמור על המערכות האקולוגיות וכן על בריאות הציבור אשר נחשף לחלקיקי מיקרו-פלסטיק שמתפזרים במים, בקרקע ובאוויר". עוד צוין, כי מטרת ההצעה להביא להפחתת הצריכה בכלים חד-פעמיים ועל מנת לעודד את הציבור למעבר לשימוש בכלים רב פעמיים ובכך, להפחית את הנזק הסביבתי. לעמדת משרד האוצר, הטלת המס תאפשר שינוי התנהגות באופן גמיש, תוך שמירה על מרחב בחירה וחלופות אפשריות כגון כלים רב-פעמיים. כך, בהתאם לעיקרון "המזהם משלם", מי שיבחר לצרוך כלים חד-פעמיים ברמות גבוהות יותר, יישא באופן משמעותי בעלות הנזק הסביבתי.

הנושא השני, 'קידום אורח חיים בריא' – במסגרתו, העלאת מס קניה עבור משקאות ממותקים ומשקאות עם תחליפי סוכר (ממתיקים מלאכותיים וטבעיים), זאת על מנת לצמצם את התחלואה העודפת הנגרמת מצריכת משקאות אלו. בדברי ההסבר להצעה צוין, כי קיימת מגמת השמנה מדאיגה בקרב אזרחי ישראל. כך, מנתוני הלמ"ס משנת 2017 עולה, כי 48% מהישראלים בני 20 ומעלה, הינם בעודף משקל. ברור, כי להשמנה השלכות בריאותיות קשות, בין היתר, עלויות עתק המושתות על מערכת הבריאות. בדברי ההסבר צוין, כי השמנת יתר נובעת מהרגלי תזונה בעייתיים, בהם צריכה מוגברת של סוכר, ממתיקים ורכיבים מזיקים אחרים. יודגש, כי בשנים האחרונות, מדינות רבות בוחרות להתמודד עם תופעת ההשמנה באמצעות מיסוי מזונות מזיקים בכלל ומשאות מתוקים, בפרט. בין המדינות שבחרו להעלות את המס מצריכת משקאות מתוקים: פינלנד, דנמרק, מקסיקו, הונגריה, צרפת ועוד. מחקרים הראו, שאכן קיימת אפקטיביות של מיסוי על הרגלי צריכה של אזרחים וכי ניתן להפחית משמעותית את צריכת המשקאות המזיקים ולהביא לשיפור ניכר בבריאות התושבים, בטווח הארוך.
בשני המקרים שצוינו, כפי שניתן לראות, מטרת משרד האוצר להביא לשינוי התנהגות כחלק ממדיניות חברתית, לצורך קידום אורח חיים בריא יותר בחברה הישראלית. לאחרונה, נשמעת ביקורת רחבה, לפיה מדובר בהעלאת מסים, כך שמטרת החקיקה להביא כספים לצורך התעשרות קופת האוצר. לעמדתנו, זו טעות לחשוב כך! אנו עדים למגמה פסולה, לפיה במשך שנים ארוכות, התרגלנו לצרוך מוצרים המזיקים לבריאותנו. מטרת משרד האוצר, לנסות ולחנך את השוק, לשינוי אותם הרגלי צריכה פסולים, בחברה בה אנו חיים. דוגמא לכך, כפי שצוין לעיל, במדינות רבות בעולם, באמצעות העלאת מס הקניה על משקאות ממותקים, הצליחו להביא לשינוי הרגלי הצריכה ולעידוד אורח חיים בריא הרבה יותר. ניתן להשוות את העלאת מס הקניה להחלטה לפני מספר שנים להעלות את המס על הסיגריות, בין אם הצליחו לשנות את התנהגות הצרכנים ובין אם לא, מדובר ב- 'מיסי חטאים', שמטרתם לשנות הרגלי צריכה והתמכרויות 'דרך הכיס', לפי העיקרון שצוין לעיל: "המזהם משלם". יובהר, כי אין מדובר רק בחינוך השוק, אלא גם בהפחתת עלויות עתק המושתות על מערכת הבריאות, כתוצאה מצריכת המוצרים הממותקים, שגורמים להשמנה בקרב הציבור ולמחלת הסכרת הארורה.
בעבר, החליטה הממשלה על הטלת מס רכישה על דירה שניה/שלישית. מס רכישה זה, היה גם הוא שנוי במחלוקת, אולם, אז לא ביקרו את הממשלה כאילו מדובר בהעלאת מסים, אלא, כניסיון של הממשלה לצמצם את הביקוש לדירות מגורים.
בין אם העלאת המס תצליח לשנות לחלוטין את הרגלי הצריכה ובין אם תצליח להקטין ולו במעט, לעמדתנו, משרד האוצר מקדם פה מטרה נעלה ביותר לקידום אורח חיים בריא בחברה בה אנו חיים. אם במדינות רבות בעולם כבר הצליחו להביא לשיפור במצב הבריאותי של התושבים בטווח הארוך, אין כל מחלוקת, כי אנו בהחלט צריכים לנסות ולקדם מהלך מבורך שכזה. ככל שהמהלך יצליח יותר, תצומצם הצריכה, ייכנסו פחות מסים לקופת המדינה והמטרה תושג וגם זאת ראייה שאין מדובר בניסיון להעלאת המס.

*למען הגילוי הנאות יצוין, כי הח"מ, עו"ד (רו"ח) אודי ברזלי, חבר בקבינט היועצים של שר האוצר, אביגדור ליברמן.


אודי ברזלי – עורכי דין

 

שתפו: