52% מהקבלנים טוענים ב-2020 צפוי גידול בהיקף פעילות הענף (CofaceBdi)

 

52% מהקבלנים צופים גידול או גידול מהותי בהיקף הפעילות של הענף ב-2020 כך עולה מסקר ציפיות הקבלנים אותו ערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi לקראת כנס ארגון קבלני תל אביב יפו בת ים שיערך באילת בסוף השבוע, בסקר ציינו 73% מהנשאלים כי הם צופים גידול או גידול מהותי בהיקף הפעילות של החברה בה הם עובדים. 8% בלבד צופים קיטון בהיקף פעילות הענף בשנה הבאה.

מחירי הדיור, כך לפי הקבלנים, צפויים להמשיך ולעלות: 65% מהנשאלים אמרו כי הם צופים עלייה במחירי הדירות בשנה החולפת, 28% צופים כי לא יחול שינוי כלל ו-7% בלבד מהקבלנים סבורים כי מחירי הדירות צפויים לרדת. מבין הנשאלים שצופים עלייה במחירי הדירות, הצפי הממוצע לעלייה יעמוד על 4.5%. השנה שיעור הקבלנים שמעריכים שמחירי הדירות יעלו הוא הגבוה ביותר מזה 3 שנים.

במסגרת הסקר עלה כי עלות המימון בענף התייקרה וזאת לאחר מגמת ירידה שנרשמה בשנים האחרונות. לשאלה האם חל שינוי ביכולת להשיג אשראי בענף ענו 37% מהמשיבים כי היכולת להשיג אשראי בענף עלתה או עלתה מאוד וזאת לעומת 18% שהשיבו כי היכולת להשיג אשראי ירדה.

בנוגע לעתידה של תכנית תמ"א 38, 42% מהקבלנים טוענים שיש להמשיך אותה באותה מתכונת, 43% טוענים כי יש לבטלה בשנים הקרובות ולהתמקד בתכנית פינוי בינוי ו– 15% ממליצים שתמ"א 38 תהיה באחריות הרשויות המקומיות.

בהתייחס לתרומתה של תוכנית מחיר למשתכן, 83% ענו כי התוכנית לא תרמה או תרמה מעט לבלימת מחירי הדיור. 7% ענו כי היא תרמה רק לפריפריה ו-10% בלבד מהקבלנים השיבו כי תרמה באופן משמעותי לבלימת מחירי הדיור.

הספק בקשר לתרומתה של התוכנית לירידה במחירים, עולה גם מהתשובה לשאלה המתייחסת לעתידה של התוכנית: 41% מהנשאלים סבורים כי יש להפסיקה לאלתר, 34% כי יש להמשיכה במתוכנת מצומצמת ובאופן מפתיע 25% השיבו כי להמשיכה במלוא התנופה.

הקבלנים שהשתתפו בסקר נשאלו גם מה היא לדעתם הסיבה לשחיקת הרווחיות בקרב קבלנים מבצעים: 39% השיבו כי הסיבה היא תמחור לקוי מצד הקבלנים המבצעים, 35% סבורים כי הסיבה היא מחסור בפרויקטים שמאלץ קבלנים לקחת פרויקטים בעלות רווחיות נמוכה ו-26% טוענים כי הסיבה נובעת מחלוקה לא הוגנת בין היזם לקבלן המבצע.

הקבלנים בסקר התבקשו להעריך מה הן הבעיות המרכזיות בענף הבנייה: 62% העריכו כי עודף בירוקרטיה מהווה את אחת הבעיות המרכזיות, 41% מהמשתתפים הצביעו על מחסור בהקצעת קרקעות לשיווק בשוק החופשי ו-41% על מחסור בעובדים מקצועיים, 21% העריכו כי אחת מהבעיות המרכזיות היא הקושי בהתנהלות מול הבנקים בקבלת אשראי, 19% אמרו כי מדובר במוסר תשלומים ירוד ו-16% טענו כי המצב הפוליטי אחראי לכשלים בענף הבנייה.

אייל ינאי מנכ"ל משותף CofaceBdi בכנס הקבלנים והבונים – מחוז ת"א , 15-11-19  אילת 


magdilim
סקר: מספר הקבלנים בענף הבנייה ממשיך לצנוח

טלנירי
42% מהקבלנים טוענים כי יש להמשיך את תמ"א 38 באותה מתכונת

מרכז הנדל"ן
מספר הקבלנים הפעילים צנח בכ-20% בתוך פחות מעשור

ביזנעס
42% מהקבלנים: להמשיך את תמ"א 38 באותה מתכונת הסיכון בענף יורד, אך עדיין גבוה יחסית למשק

המודיע

 

שתפו: