Coface Bdi: בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר החברות בבורסה עם הערת "עסק חי"

Coface Bdi: בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר החברות בבורסה עם הערת "עסק חי"

דווקא בשנת משבר הקורונה, אשר פגעה משמעותית בענפים רבים במשק והובילה לקריסת עסקים, נרשמה ירידה בשיעור החברות הנמצאות בסכנת קריסה מיידית בהשוואה לשנת 2019, זאת מבדיקה שביצעה חברת המידע העסקי Coface Bdi. מהבדיקה עולה כי שיעור הדוחות עם הערת עסק חי בבורסה עומד על 6.4%, ולפיכך אחת מכל 16 חברות בבורסה נמצאת בסכנת קריסה מיידית. זאת, לעומת אחת מכל 11 חברות בשנה הקודמת, ירידה של 2.5%. סה"כ, בחמש השנים האחרונות נרשמה מגמת ירידה במספר החברות עם הערת עסק חי של 6.3%.

 

לדברי תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת Coface Bdi: "הערת 'עסק חי' מוגדרת על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה כאשר מוטל ספק ביכולת להמשך פעילותה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה, וכאשר לחברה אין מספיק מקורות לשלם את חובותיה, בעיקר אלו שאמורים להיפרע בזמן הקצר. אנו מעריכים כי הסיבות העיקריות לקיטון בשיעור הערות עסק חי ב-2020 לעומת 2019 הינן מחד, שגשוג חברות הטכנולוגיה לצד הצטרפות חברות חדשות בתחום, ומאידך בעקבות משבר הקורונה פעולות התייעלות שננקטו על ידי החברות, הכוללות צמצום עלויות, גיוסי הון, הזרמת כספים מצד הבעלים, ועוד".

 

 

מנתוני חברת המידע העסקי עולה כי 24% מהחברות שהציגו הערת עסק חי בדוחות 2020 הגיעו מתחום ההשקעה והאחזקות, המהווה 8% בלבד מסך החברות הבורסאיות, ולאחר מכן תחום הביומד, עם שיעור של 22%. בקרב חברות ההייטק והטכנולוגיה, המהוות 19% מהחברות הנסחרות, עמד השנה שיעור הערת עסק חי על 16%. אחריו תחום הנדל"ן והבינוי עם 19%, המהווה 24% מהחברות הבורסאיות. בענף המסחר והשירותים ובענף התעשייה נרשם שיעור של 3%  בלבד, בעוד שבענף הביטוח והבנקים, השירותים ומכשירים פיננסיים, ממשיכים לשמור על יציבות ולא רשמו בהם הערות עסק חי כלל בשנה האחרונה.

 

מניתוח הנתונים לפי ענפי הפעילות, ניתן לראות שעל רקע משבר הקורונה חלו מספר שינויים משמעותיים: לענף ההייטק והטכנולוגיה הצטרפו חברות רבות, ובהתאם נתחו של הענף עלה מ- 13% ב- 2019 ל- 19% השנה. כמו כן, הענף הציג ירידה בשיעור החברות עם הערות עסק חי, מ- 28% אשתקד ל- 16%. בניגוד לכך, ענף הנדל"ן והבינוי רשם עלייה בשיעור החברות עם הערות עסק חי, מ- 16% ב- 2019 ל- 19% ב- 2020. ענף ההשקעות והאחזקה רשם עלייה מ- 18% אשתקד ל- 24%, וכן בענף אנרגיה וחיפושי נפט וגז שיעור החברות עם הערת עסק חי עלה מ- 10% ל- 14%.

 

מבדיקת Coface Bdi עולה כי במהלך שנת 2020 נמחקו 27 חברות מתוך 575 חברות בבורסה בת"א. בין החברות שנמחקו בשנה זו מהמסחר (כתוצאה מהצעות רכש, מיזוגים, פדיון מוקדם ועוד) נציין את: בנק אגוד לישראל עקב הצעת רכש על ידי בנק "מזרחי טפחות", אשטרום נכסים בע"מ עקב הצעת רכש על ידי "קבוצת אשטרום" (והפכה לחברת אג"ח), מנרב פרויקטים בע"מ עקב מיזוגה ל- "ישראל קנדה".

 

עוד עולה כי בשנת 2020 הצטרפו 28 חברות חדשות לפעילות שוק המניות (כולל חברות שביצעו רישום כפול), בהן 4 שותפויות מחקר ופיתוח ראשונות בבורסה. מדובר במספר המנפיקות החדשות הגבוה ביותר מאז 2007. בתוך כך, נרשמה עלייה משמעותית ברישום חברות הייטק לבורסה – 19 חברות הייטק חדשות. חלק נכבד מהחברות שנרשמו למסחר עוסקות בטכנולוגיה של עבודה מרחוק ומסחר מקוון, ובנוסף חברות מתחום האנרגיה החליפית שנמצא בצמיחה. אחת הסיבות המרכזיות להאצת גיוסים בשוקי המניות והאג"ח הינה העובדה כי בחודש אפריל 2020 בנק ישראל החליט על הורדת הריבית משיעור של 0.25% ל- 0.10%.

 

אודות Coface BDi

Coface BDi הקבוצה המובילה בישראל במידע עסקי, צרכני ושיווקי בבעלות COFACE  – תאגיד ניהול סיכוני אשראי מוביל בעולם העוסק בביטוח אשראי, מידע עסקי וניהול חייבים. חברת  COFACE  נסחרת בבורסה לני"ע בצרפת. Coface BDi  מנהלת את מאגר המידע הגדול מקיף ועדכני ביותר מעל 500,000 חברות ועסקים בישראל מידע ובעלת גישה לעשרות מיליוני חברות בעולם. החברה פיתחה מוצרים מובילים במשק הישראלי המשמשים כלי עזר עיקרי לקבלת החלטות אשראי ורכש ביניהם דוחות מידע עסקי, דירוג הסיכון של חברות ועסקים, "אורות אדומים",  מדד הסיכון המשולב של עסקים במשק, מדד מוסר התשלומים, שרות התראות, תיקי לקוחות, מערכת סיגמנטה לפילוח שוק ועוד. Coface BDi  הינה לשכת נתוני אשראי הגדולה במשק בעלת רשיון מבנק ישראל לפעילות בכפוף לחוק נתוני אשראי – המספקת מידע על אנשים פרטיים  דוח אשראי צרכני, דירוג סיכון אשראי צרכני  FICO®BDI מבוסס על שיתוף פעולה בין FICO® המובילה בעולם לדירוג סיכוני אשראי לבין Coface BDi. דרוג החברות המובילות בישראל  BDICODE  – מבוסס על מתודולוגיה חדשנית וייחודית שפותחה על ידי Coface BDi ומשלבת פרמטרים כמותיים ואיכותיים להגדרת חברה מובילה, במסגרת דרוג BDICODE  מדורגות החברות  המובילות בישראל בתחומים השונים כגון – תעשיה, מסחר, שירותים, בניה, נדל"ן, התחדשות עירונית, משרדי עורכי הדין ורואי החשבון המובילים, דירוג "החברות שהכי טוב לעבוד בהן" ועוד.

 

שתפו: