CofaceBdi: אירוח האירוויזיון בתל אביב יגדיל את הכנסות בתי הקפה והמסעדות בעיר בכ- 58 מלש"ח

CofaceBdi: אירוח האירוויזיון בתל אביב יגדיל את הכנסות בתי הקפה והמסעדות בעיר בכ- 58 מלש"ח

מסקר שנערך בקרב כ- 100 מסעדנים עולה כי 85 בעלי מסעדות צופים גידול בהכנסות ענף בתי הקפה והמסעדות בעיר במאי 2019 לעומת שנה קודמת בעקבות אירוח האירוויזיון. היתר צופים שלא יהיה שינוי בהכנסות הענף. מבין אלה שצופים גידול, שיעור הגידול הצפוי הממוצע בהכנסות הענף במאי 2019 עומד על  23%

עוד עולה מהסקר כי 60 בעלי מסעדות צופים גידול בהכנסות המסעדה שלהם בעקבות אירוח האירוויזיון. מבין אלה שצופים גידול, שיעור הגידול הצפוי בהכנסות המסעדה במאי 2019 הוא 24% ,היתר צופים שלא יהיה שינוי בהכנסות המסעדה.

מנתוני CofaceBdi עולה כי היקף ההכנסות השנתי המוערך של בתי קפה ומסעדות בתל אביב עומד על  4.830 מיליארד שקלים המהווים נתח כספי של 23% מסך הכנסות הענף בכל הארץ. שקלול תוצאות הסקר עם נתונים אלו מעלה כי אירוח האירוויזיון בתל אביב יגדיל את הכנסות בתי הקפה והמסעדות בעיר בכ- 58 מיליון ₪

תהילה ינאי, מנכ"לית חברה המידע העסקי CofaceBdi ציינה כי על אף הגידול הצפוי בהכנסות במסעדות בתל אביב בתקופת האירוויזיון הסיכון בענף לא צפוי לרדת. ענף בתי הקפה והמסעדות הוא הענף המסוכן ביותר במשק. כיום הענף נמצא תחת גזרות רגולטוריות חדשות שמגבירות את הסיכון שכוללות את חוק הטיפים ואת חוק העובדים הזרים ולכן גם ראינו בחודש שעבר קריאות להשבתת המסעדות בתקופת האירוויזיון כמחאה על המצב בענף. כפי שאמר לנו את המסעדנים בסקר : "אירוח האירוויזיון מעולה לנו המסעדנים , אבל ברגע שזה נגמר , אנחנו חוזרים לאכול מרור מהממשלה…"

עוד בדקה החברה את פילוח המסעדות לפי סוגים ומצאה כי בתי הקפה מהווים כ- 21% מהעסקים בתחום המסעדנות בעיר, 18% מסעדות בשרים ויש בתל אביב יותר מסעדות איטלקיות ( 10% ) ואסיאתיות ( 5% ) מאשר חומוסיות (3% )

 

התפלגות מספר בתי הקפה והמסעדות בעיר תל אביב – 2018 נתח כמותי
בשרים 18%
בתי קפה 21%
איטלקי 10%
ברים 14%
דגים 9%
אסייתי 5%
חומוסיות 3%
אחר 20%
סה"כ 100%

ישראל היום