מתוך גלובס : המעומדים למשרות נעלמו וזה לא רק בגלל תשלומי החל"ת

מתוך גלובס : המעומדים למשרות נעלמו וזה לא רק בגלל תשלומי החל"ת

 


מניתוח שביצעה חברת המידע העסקי Coface Bdi על שוק התעסוקה בקרב 150 מנהלי משאבי אנוש ממגוון חברות במשק הישראלי עולה כי 84% מהחברות מעידות כי קשה להן יותר לגייס עובדים בהשוואה לתקופת הטרום קורונה. כמו כן, 59% מהחברות שהשתתפו בסקר – דיווחו כי חל קיטון במספר פניות המועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה. 75% מהחברות ציינו כי חל גידול במספר המשרות הפתוחות לאיוש בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. עוד עולה מהדו"ח כי 38% מהחברות הגדילו בעקבות מצוקת הגיוס את השכר המוצע למועמדים בהשוואה לתקופה שלפני הקורונה, ולמעלה ממחצית מהחברות (52%) דיווחו כי להערכתן רק עד 10% מהמועמדים שפנו לחברה, הם עובדים בחל"ת או שפוטרו בעקבות הקורונה.

בחברת Coface Bdi גם ערכו ניתוח לפי ענפים במשק הישראלי. נמצא כי למעלה מ- 80% מהחברות בענף השירותים  השיבו כי חל קיטון במספר פניות המועמדים בהשוואה לתקופת טרום הקורונה, ובהייטק לעומת זאת – כ- 40% מהחברות ציינו כי נרשם קיטון במספר פניות המועמדים. בין 75% ל- 88% מהחברות בענפים הייטק וטכנולוגיה, השכרה ליסינג ויבוא כלי רכב, מסחר, ופיננסים – השיבו כי חל אצלן גידול במשרות הפתוחות.

כמו כן, 70% מהחברות בענף ההייטק והטכנולוגיה ציינו כי חל גידול בשכר המוצע למועמדים בהשוואה לתקופת הטרום קורונה. לעומת זאת, בענפי הפיננסים והשירותים – לא חל שינוי בשכר המוצע עוד עולה מהניתוח, כי בענף המסחר שיעור המועמדים שהגיעו מתקופת חל"ת/פיטורים היה הגבוה ביותר ועמד על כ- 40%.

 

 

 

 


לכתבה באתר גלובס > 

 

שתפו: