פורסם בישראל היום : למרות ירידה בצריכה השוטפת : היקף האשראי במשק מזנק

פורסם בישראל היום : למרות ירידה בצריכה השוטפת : היקף האשראי במשק מזנק

שתפו: