Coface BDI לקבלת החלטות אשראי נכונות

Coface BDI לקבלת החלטות אשראי נכונות

ובקבלת החלטות יומיומיות למנכ"לים, מנהלי כספים ואשראי, חשבים, מנהלי שיווק, מנהלי רכש,יצואנים ויבואנים,
בנקאים וחברות ביטוח אשראי בארץ ובעולם. בין לקוחותינו נמנים חברות ציבוריות ופרטיות,
משרדי ממשלה, בנקים וחברות בתחומי התעשייה, המסחר, המימון והשירותים.

 

 

דו"חות מידע עסקי

מידע עסקי בחו"ל

 

ICON

 

שתפו: