עפ"י ניתוח של חברת Coface Bdi פחתו הערות האזהרה ב60% בתוך 7 שנים

עפ"י ניתוח של חברת Coface Bdi פחתו הערות האזהרה ב60% בתוך 7 שנים


• מספר החברות בבורסה בת"א עמד על 655 חברות, נכון לסוף שנת 2021.
• במהלך שנת 2021 נמחקו 33 חברות (הצעות רכש, מיזוגים וכו').
• אחת מכל 19 חברות בבורסה נמצאת בסכנת קריסה מידית, זאת לעומת אחת מכל 16 בשנה הקודמת.
• מגמת הקיטון בשיעור הערות עסק חי נמשכה גם בשנת 2021. בין הסיבות לקיטון בשיעור הערות עסק חי נציין את ההצטרפות משמעותית של חברות הייטק לבורסה, זאת לצד התאוששות המשק ממשבר הקורונה. כמו כן, המשך תמיכת הממשלה באמצעות תשלום דמי חל"ת, דמי בידוד, תכניות סיוע לעסקים שנפגעו מהמשבר וכו', סביבת הריבית הנמוכה שתרמה להיקף גיוסים נרחב והמשך התייעלות של החברות תרמו לשיפור הפעילות במשק, ובשוק המניות בפרט.

 

*נציין כי הערות עסק חי נרשמות בעיקר בקרב החברות המנייתיות.

במהלך שנת 2021 הצטרפו 113 חברות חדשות לבורסה, בעיקר חברות הייטק מתחומי הטכנולוגיה, הקלינטיק והביומד.

התפלגות שיעור החברות עם הערת עסק חי – לפי ענפים