מכה נוספת בענף התיירות בישראל . בדיקה מיוחדת של Coface Bdi בהמשך למשבר הביטולים והטיסות בחג החנוכה

החל מחודש מרץ 2021, החלה התאוששות מסוימת בעקבות מבצע החיסונים וחזרת המשק לשגרה, ובמחצית הראשונה של 2021 הכנסות בתי המלון מישראלים עלו ב- 79% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

במהלך שנת 2020 הכנסות בתי המלון הסתכמו ב- 4,299 מיליוני שקלים, ירידה של 66% בהשוואה לשנת 2019. ההגבלות שאסרו על כניסת זרים הביאו לכניסת 832 אלפי תיירים בלבד במהלך השנה, לעומת 4,552 אלפי תיירים בשנה שלפני כן, כאשר הרוב המוחלט של התיירים שנכנסו היו בתחילת השנה, לפני התפרצות הנגיף. בשל כך, הכנסות בתי המלון מתיירים בשנת 2020 עמדו על 890 מיליוני שקלים בלבד, ירידה של 84% ביחס ל- 2019. גם בקרב הישראלים המשבר הורגש במידה ניכרת, אולם לא באותה חוזקה, כאשר בשנת 2020 הכנסות בתי המלון מישראלים ירדו ב- 52% והסתכמו ב- 3,409 מיליוני שקלים.

הכנסות בתי המלון בעיר אילת בשנת 2020 עמדו על כ- 1.3 מיליארדי שקלים, ירידה של 51%, אם כי מדובר בשיעור פגיעה נמוך בהשוואה ליישובים אחרים. בין הסיבות לכך נציין את העובדה שאילת נשענת בעיקר על תיירות פנים דבר שבא לידי ביטוי בשיעורי תפוסה גבוהים במיוחד בחודשים יולי-אוגוסט (73% ביולי ו- 87% באוגוסט), כאשר הישראלים חיפשו מפלט והשמיים היו סגורים. כמו כן, באמצע נובמבר 2020 נכנס לתוקף חוק איי התיירות באילת ובים המלח, במסגרתו בתי מלון באזורים אלו קיבלו אישור לפעול תחת הגבלות התו הסגול והצגת בדיקת קורונה שלילית. נציין כי חלק מהמלונות פעלו ללא שירותים כגון בריכות, מסעדות וחדרי כושר.

מנתוני התפלגות בתי המלון לפי רמות עולה כי בשנת 2020 כ- 15% מהמלונות דורגו ברמה 1, שהינה הגבוהה ביותר. 28% דורגו ברמה 2, 32% ברמה 3, וכ- 16% מבתי המלון מדורגים ברמה 4, כאשר כ- 9% מהמלונות הינם כפרי נופש ומקומות אירוח אחרים. בדומה לשנים קודמות, פדיון בתי המלון המדורגים ברמות 1 ו- 2 היוו כ- 73% מסך הפדיון בענף המלונאות.

מבדיקה מיוחדת שערכה חברת המידע העסקי Coface Bdi על ענף סוכנויות הנסיעות עולה כי היקף ההכנסות (ממכירת שירותים ועמלות) של הענף צפוי להגיע בסוף שנת 2021 לכ- 2.85 מיליארדי שקלים. מדובר על גידול של כ- 60% ביחס לשנת 2020, זאת על רקע הסרת ההגבלות לקראת סוף הרבעון הראשון של 2021 שתרמו להתאוששות מסוימת. יחד עם זאת, הענף טרם חזר להיקף פעילותו בימי שגרה, כך שבהשוואה לשנת 2019 צפוי כי הכנסות הענף יציגו בשנת 2021 ירידה של כ- 61% (4.55 מיליארד שקל פחות).