Coface BDI – לדעת הכל לפני כולם

Coface BDI – לדעת הכל לפני כולם

זקוק לדו"ח עסקי מיידי על מצבו הפיננסי של ספק חדש?
רוצה לקבל סקירה דחופה על שוק הקפה ? עכשיו זה אפשרי!
היום, יותר מתמיד, עם הגידול המתמיד בכמות החברות הנקלעות לקשיי נזילות,
מספר השקים החוזרים וימי הפיגור בתשלום, כדי להימנע מסיכונים מיותרים- חייבים להקדים מידע למכה!

 

 

דירוג סיכון

®Check delay

 

 

שתפו: